Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti

Oyun Kuramı

Aşağıda, seçtiğiniz düzenleme hizmeti ile ilgili küçük örnekler bulabilirsiniz. Hizmetlerin üzerine tıklayarak aralarındaki farkı görebilirsiniz. Örnek dosyanın tümünü görmek için lütfen sağ taraftaki linki kullanın.

  Original Manuscript

  Oyun Teorisi, Düzenleme Örneği

  Edited Manuscript

  Oyun Teorisi, Düzenleme Örneği

  Remarks

  Remark 1:
  Please state the year to comply with the citation style of the journal.

  Explanations

  [Explanation1]: Typographical error:
  The spelling error has been corrected here.

  [Explanation2]: Grammar:
  Here the correct plural form has been used.

  [Explanation3]: Punctuation:
  A comma is required here to set off the “–ing” phrase

  [Explanation4]: Grammar:
  The correct preposition has been used.

  [Explanation5]: Typographical error:
  The spelling has been corrected.

  [Explanation6]: Grammar:
  “A few” and “few” have different meanings: “a few” means “some” and “few” means “not many.”

  [Explanation7]: Style:
  We have followed American English spellings throughout the document.

  [Explanation8]: Grammar:
  The verb has been made plural to match with the plural subject “models.”

  [Explanation9]: Style:
  We have followed American English spellings and conventions in this document. As such, in this case, a serial comma has been inserted.

  [Explanation10]: Punctuation:
  The correct punctuation has been used.

  [Explanation11]: Language:
  This sentence has been restructured for clarity and readability.

  [Explanation12]: Language:
  The appropriate word has been used.

  [Explanation13]: Language:
  The missing noun has been added

  [Explanation14]: Grammar:
  The correct quantifier for count nouns has been used.

  [Explanation15]: Grammar:
  The plural subject “position and move” must take a plural verb “are.” Also, the adverb form has been corrected.

  [Explanation16]: Language:
  The incorrect spelling has been deleted and an accurate transition word has been used.

  [Explanation17]: Punctuation:
  The missing apostrophe has been added.

  [Explanation18]: Style:
  In American English, a comma is added after the latin abbreviations such as e.g. and i.e.

  [Explanation19]: Language:
  This sentence has been restructured for clarity and readability.

  [Explanation20]: Punctuation:
  The missing period has been added here.

  [Explanation21]: Typographical error:
  The spelling error has been corrected.

  [Explanation22]: Style:
  In academic writing, spell out the number when it begins a sentence.

  [Explanation23]: Punctuation:
  The missing colon has been added.

  [Explanation24]: Style:
  The style of presenting a list has been enhanced.

  [Explanation25]: Spacing:
  Add a space before and after mathematical operators.

  [Explanation26]: Grammar:
  The series has been made consistent by adding the article.

  [Explanation27]: Punctuation:
  The punctuation error has been corrected.


Örnek belgedeki değişikliklerle ilgili açıklamalar sadece gösterim amaçlıdır. Normalde, düzenlemesi bitmiş belgelerde bu açıklamalar yer almaz.

ingilizce düzeltme, ingilizce düzenleme, ingilizce cümle düzeltme, Düzenleme Hizmeti, redaksiyoningilizce düzeltme, ingilizce düzenleme, ingilizce cümle düzeltme, Düzenleme Hizmeti, redaksiyon