Baş Yazar ile Yardımcı Yazar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bildiğiniz gibi, akademik araştırmalar birden fazla kişi tarafından yapılabilir ve her akademisyen araştırmaya belli bir katkıda bulunabilir. Kaynaklar kısmında, bazı kişiler asıl yazar olarak geçerken, bazıları  ise çalışmaya katkıda bulunan yardımcı yazar olarak anılır. Eğer çalışmanın büyük bir kısmını siz yaptıysanız, adınız asıl yazar olarak geçmelidir. Yani araştırmanızdan yapılan tüm alıntılarda sizin isminiz başyazar olarak yazılmalıdır. Burada önemli olan, araştırmanın büyük bir kısmını sizin yaptığınıza dair, diğer yazarlar ile ortak bir karara varabilmektir. Fakat şunu unutmayın ki; bu anlaşma durumu hızlı bir şekilde bozulabilir ve kendinizi bir ihtilaf içinde bulabilirsiniz. Hatta öyle ki, bu anlaşma aşamaları, akademik bazı usulsüzlüklerin doğmasına bile sebep olabilir.

Yanlış varsayımlar

Birden fazla yazarın içinde bulunduğu bir çalışmaya katılmak, bazı açılardan riskli olabilir. Projenin tüm aşamalarını açıkça konuşmak yerine herkesin kendine göre bir varsayımda bulunması bu risklerden biridir. Örneğin, kıdemli bir yazar ve araştırmacı olmak doğrudan bir başyazar olmak anlamına gelmemelidir; ama ne yazık ki, genelde öyle olur!

Özellikle, tecrübeli yazarların, yazarlar listesinde olması çalışmanın prestijli dergilerde yayınlanmasını kolaylaştırır gibi bir varsayım da vardır. Diğer genel bir varsayım da, daha genç akademisyenlerin veya araştırmaya katkıda bulunan kişilerin takımın bir parçası olmaktan gurur duyacağı ve yazar olarak bilinmek istemeyecekleri yönündedir ki bu oldukça yanlış bir yaklaşımdır.

Kural Koymak

Medical Journal Editors Uluslararası Komitesi, yazar olmak için gerekli olan dört kriteri şöyle tanımlıyor:

  1. Çalışmanın tasarımına önemli katkılar sunmak, analize ya da verilerin yorumlanmasına yardımcı olmak
  2. Çalışmanın hazırlanması için, kritik öneme sahip entelektüel içeriği revize etmek
  3. Yayınlanacak araştırma için son onayın alınması
  4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün, doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili soruların incelenmesine ve karara bağlanmasına katkıda bulunmak.

Yukarıdaki kurallar, belki yazarların ego problemlerini çözemez ama yazarlığın verilen değil, hak edilen bir unvan olduğunun anlaşılmasına yardımcı olur.

Çatışmadan kaçının

İyi bir ekip çalışması için önerilebilecek çözüm, yazarların her zaman birbirleri ile çatışmadan ve tartışmadan anlaşmasıdır. Yapılacak en iyi şeylerden biri, çalışmaya başlamadan önce, yazarlar arasında belli bir hiyerarşik düzen oluşturmak olabilir. Sadece bir kişi başyazar olur, diğerleri ise yardımcı yazar olarak araştırmaya katkıda bulunurlar. Yardımcı yazarların da kendilerine verilen belirli sorumlulukları ve görevleri kabul etmeleri beklenir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı, baştan ele alıp, sorunu çözmek, araştırmanın başlangıcından yayınlanmasına dek olan süreci tüm taraflar için daha kolay hale getirecektir. Sorunların çözülmesi, araştırma üzerindeki baskıyı da biraz olsun azaltır ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

Cevap bırakın

Your email address will not be published.