Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
bilimsel ingilizce düzeltme, ingilizce redaksiyon ankara, tıbbi redaksiyon, tıbbi dil redaksiyonu
klinikleri dil redaksiyonu, English language editing, manuscript proofreading, online proofreader, proofreading
Yayın destek hizmetlerimiz
Ödüllerimiz
bilimsel ingilizce düzeltme, ingilizce redaksiyon ankara, tıbbi redaksiyon, tıbbi dil redaksiyonu
Redaksiyon, Proofreading, manuscript editing, english editing grammar

Müşteri Yorumları

The English editing services offered by Enago is really good and I am fully satisfied. The services are fast and reliable. I am very glad to submit my articles for review by highly qualified editors of Enago...

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme HizmetiYard. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı
Dokuz Eylül Üniversitesi

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti

Normal Düzenleme

Normal düzenleme hizmetleri yazınızı dilbilgisi ve anlam açısından geliştiren hizmetlerdir. Çift kontrollü düzenleme hizmetlerimizde 100% kalite garantisi veriyoruz.

Bir çok akademik dergi gönderilen yazıların redakte edilmiş olmasını şart koşar. Normal düzenleme hizmetleri de işte bu şartı yerine getirmek için tasarlanmıştır. Normal düzenleme hizmetlerinin seçebileceğiniz iki türü vardır:

  • Tek kontrollü: Konunuzda uzman, anadili de İngilizce olan bir editör makalenizi düzeltir. Düzeltme bittikten sonra, bir kıdemli denetçi de yazıyı tekrar gözden geçirir.
  • Çift kontrollü: Konunuzda uzman, anadilleri de İngilizce olan iki editör makalenizi düzeltir; bir kıdemli denetçi de düzenleme bittikten sonra yazıyı tekrar gözden geçirir.

Makalenizi düzenleyen editörlerin sayısı dışında, bu iki düzenleme türünün tanımları esas itibariyle aynıdır. (İçeriklerini bundan sonraki bölümde bulabilirsiniz.) Ancak, bu hizmetler indirim fırsatları ve ek hizmet imkânları açısından farklılık gösterir. Bunu aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Normal Düzenlemede Sunulan Ek Hizmetler

Kontrol Noktaları Tek Kontrollü Düzenleme
1 editör + kıdemli denetçi Ingilizce Hata Düzeltme, Ingilizce Düzeltme, Makalenizin ingilizce düzeltelim
, Redaksiyon, Proofreading
Çift Kontrollü Düzenleme       
2 editör + kıdemli denetçi Redaksiyon, Proofreading, Ingilizce Hata Düzeltme, Makalenizin ingilizce düzeltelim, Ingilizce Redaksiyon
Makale formatı
Makale karnesi*
Düzenleme yapıldıktan sonra editöre sınırsız soru sorma imkânı
Düzenleme sertifikası
Derginin seviyesi Sadece nispeten düşük kaliteli dergilere makale gönderenlere önerilir. Her kalite seviyesi için uygundur. Ancak, eğer yazınızın yapısı ya da mantıksal tutarlılığı ile ilgili endişeleriniz varsa lütfen ileri düzenleme hizmetimizi tercih edin.

* Ekonomi teslimat planına dâhil değildir.

ingilizce düzeltme, ingilizce düzenleme, ingilizce cümle düzeltme, Düzenleme Hizmeti, redaksiyon

Normal Düzenleme Hizmetlerinde Neler Kontrol Edilir?

Dilbilgisi

Özne–fiil uyumunu kontrol et. A, an, the kullanımını kontrol et.
Noktalama işaretlerini kontrol et. Sözcüklerin imlasını kontrol et. Dizgi hatası olmadığından emin ol.

İngilizce Stili

Konu alanına göre büyük/küçük harf kullanımını kontrol et. Tutarlı şekilde Amerikan ya da İngiliz İngilizcesi kullan.
Kullanılan numaralandırma stilinin doğruluğunu kontrol et. Kısaltmaların doğruluğunu kontrol et.

Terim Kullanımı

Teknik sözcüklerin seçimini kontrol et. Yöntem, teknik ve aygıt isimlerini kontrol et.
Bilimsel adlandırmayı (yani gen isimleri, protein isimleri vs.) kontrol et. Ölçü birimlerinin gösterimini kontrol et.
Bilimsel terim ve gösterimlerin tutarlılığını kontrol et. Simge ve değişkenlerin gösterimini kontrol et.

Dilin Yerinde Kullanımı

İngilizce cümlelerin kastedilen anlamı açık seçik ifade edip etmediğini kontrol et. Zamanların konu alanına göre doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol et.
Cümle kuruluşunun düzgün olup olmadığını kontrol et. Akademik okuyucu kitlesine uygun İngilizce sözcükler kullan.
Paralel dilbilgisi yapıları kullan. Doğru üslup, tavır ve çatının (aktif/pasif) kullanılıp kullanılmadığını kontrol et.

Kaynaklar

Kaynakların tutarlı bir alıntı biçimi izleyip izlemediğini kontrol et. Metinde şekillere yapılan göndermelerin doğruluğunu kontrol et.
Metinde yapılan atıflarla kaynaklar listesinin uyuştuğundan emin ol. Alıntı yapılan tüm kaynaklara atıf yapılmış olduğundan emin ol.
Telif hakkı sahiplerinin koyduğu şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol et.

Format

Dergi yönergelerine harfiyen uyulduğundan emin ol.

“İleri düzenleme” olarak adlandırılan diğer bir hizmetimizde, makaleleri yapı ve mantık açısından da kontrol ediyoruz. İleri düzenlemenin normal düzenlemeden ne şekilde farklılık gösterdiğini, taranan kontrol noktalarını inceleyerek de görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için>>

Editörler ve Düzenleme Süreci

Normal düzenlemede, seçtiğiniz hizmete göre, makalenizin üzerinde bir ya da iki editör çalışır.

Ingilizce Hata Düzeltme, Makalenizin ingilizce düzeltelim, Ingilizce Redaksiyon, academic editing, academic proofreading, Düzenleme Hizmeti

Yukarıda belirttiğimiz gibi, editörlerimiz hem çeşitli konu alanlarında uzmandır hem de anadilleri İngilizcedir. Buna ek olarak İngilizce dil becerileri konusunda da ehliyet sahibidirler.

Yazınız editör(ler)den kıdemli denetçiye aktarılır. Denetçi de, editör(ler) tarafından yapılmış düzeltmeleri gözden geçirir, yani dilbilgisi, üslup, sözcük seçimi gibi noktaları tekrardan kontrol eder. Böylece, iyi yazılmış bir akademik makale ortaya çıkarmak için gerekli tüm önemli unsurların üzerine eğilmiş olunur.

Düzenleme hizmetlerimizden birini seçmeden önce, normal düzenleme hizmetlerimizin ele aldığı kontrol noktalarının detaylı açıklamalarını incelemenizi tavsiye ediyoruz. Editörlerimizin profillerine bakmayı da unutmayın. Bazı editörlerimizle röportajlarımız bile var.

Ücretler ve teslimat süreleriFiyat teklifi talep formu
redaksiyon hizmeti, ingilizce redaksiyon, akademik redaksiyon, english editing, ingilizce editing

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...
Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...