Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
bilimsel ingilizce düzeltme, ingilizce redaksiyon ankara, tıbbi redaksiyon, tıbbi dil redaksiyonu
klinikleri dil redaksiyonu, English language editing, manuscript proofreading, online proofreader, proofreading
Yayın destek hizmetlerimiz
Ödüllerimiz
bilimsel ingilizce düzeltme, ingilizce redaksiyon ankara, tıbbi redaksiyon, tıbbi dil redaksiyonu
Redaksiyon, Proofreading, manuscript editing, english editing grammar

Müşteri Yorumları

The English editing services offered by Enago is really good and I am fully satisfied. The services are fast and reliable. I am very glad to submit my articles for review by highly qualified editors of Enago...

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme HizmetiYard. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı
Dokuz Eylül Üniversitesi

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti

İleri Düzenleme İleri düzenleme

İçerik düzenlemesi olarak da bilinen ileri düzenleme hizmeti seçkin bir hizmettir ve sadece çok az sayıda redaksiyon şirketi tarafından verilir. İleri düzey İngilizce metin düzenleme hizmetimizde, yazınız sadece İngilizce açısından değil, mantık ve içerik yönünden de gözden geçirilir. İleri düzenleme hizmetinin yazarlara şu şekilde katkısı olur:

  • Makalenin İngilizcesi normal düzenlemede yapılan şekilde düzeltilir. Buna ek olarak,
  • Yazının yapısı (yani içeriğin/bilginin akışı açısından arz ettiği görünüm) da elden geçirilir.

Bu düzenleme hizmetinde, iki editör birbiri ardınca akademik yazının üzerinde çalışarak, akışını ve bileşenlerini kontrol eder. Böylelikle, yazının mantıksal yapısı pekiştirilir ve hakemlerin yazıyı daha rahat değerlendirmesine imkân sağlanır. Bundan sonra da, dil açısından en yüksek kaliteye erişildiğinden emin olmak için, yazı bir kıdemli denetçi tarafından son bir kez daha gözden geçirilir.

İleri düzenlemede ücretsiz sunulan ek hizmetler:

  • İstekleriniz doğrultusunda formatlama
  • İleri makale karnesi (Normal ve ileri makale değerlendirme kartları arasındaki farkları görmek için tıklayın.)
  • Kapak mektubu
  • Düzenleme yapıldıktan sonra editöre sınırsız soru sorma imkânı
  • Düzenleme sertifikası

Bu hizmette gözden geçirilen noktaları görmek için lütfen aşağıdaki ileri düzenleme kontrol noktalarını inceleyin.

İleri düzenlemedeki kontrol noktaları

Bu hizmet şu tür yazarlara uygundur:
  • İngilizce yazı yazma konusunda deneyimi az olan yazarlar
  • Araştırmalarının parçalarını makalenin metninde yerli yerine oturtmakta zorlanan yazarlar
  • Yazılarını, çok sayıda makale gönderilen, yüksek etki faktörlü uluslararası dergilere göndermek isteyen yazarlar

Düzenleme hizmeti seçmeden önce, ihtiyaçlarınızı teşhis edebilmek için kontrol noktalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

İleri Düzenlemede Neler Kontrol Edilir?

Dilbilgisi

Özne–fiil uyumunu kontrol et. A, an, the kullanımını kontrol et.
Noktalama işaretlerini kontrol et. Sözcüklerin imlasını kontrol et. Dizgi hatası olmadığından emin ol.

İngilizce Stili

Konu alanına göre büyük/küçük harf kullanımını kontrol et. Tutarlı şekilde Amerikan ya da İngiliz İngilizcesi kullan.
Kullanılan numaralandırma stilinin doğruluğunu kontrol et. Kısaltmaların doğruluğunu kontrol et.

Terim Kullanımı

Teknik sözcüklerin seçimini kontrol et. Yöntem, teknik ve aygıt isimlerini kontrol et.
Bilimsel adlandırmayı (yani gen isimleri, protein isimleri vs.) kontrol et. Ölçü birimlerinin gösterimini kontrol et.
Bilimsel terim ve gösterimlerin tutarlılığını kontrol et. Simge ve değişkenlerin gösterimini kontrol et.

Dilin Yerinde Kullanımı

İngilizce cümlelerin kastedilen anlamı açık seçik ifade edip etmediğini kontrol et. Zamanların konu alanına göre doğru ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol et.
Cümle kuruluşunun düzgün olup olmadığını kontrol et. Akademik okuyucu kitlesine uygun İngilizce sözcükler kullan.
Paralel dilbilgisi yapıları kullan. Doğru üslup, tavır ve çatının (aktif/pasif) kullanılıp kullanılmadığını kontrol et.

Kaynaklar

Kaynakların tutarlı bir alıntı biçimi izleyip izlemediğini kontrol et. Metinde şekillere yapılan göndermelerin doğruluğunu kontrol et.
Metinde yapılan atıflarla kaynaklar listesinin uyuştuğundan emin ol. Alıntı yapılan tüm kaynaklara atıf yapılmış olduğundan emin ol.
Telif hakkı sahiplerinin koyduğu şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol et.

Format

Dergi yönergelerine harfiyen uyulduğundan emin ol.

Mantık Akışı (İleri düzenlemeye özgü)

Yazının, başta ifade edilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol et. Mantığın en pürüzsüz şekilde akmasını sağla.
Verilen bilginin verildiği bölüme (yani giriş, metotlar, sonuçlar ve tartışma) uygun olup olmadığını kontrol et. En pürüzsüz mantık akışını elde etmek için metnin parçalarının genişletilmesine, kısaltılmasına ya da yerlerinin değiştirilmesine gerek olup olmadığına karar ver.

Sunumun Doğruluğu, Uygunluğu ve Yeterliliği (İleri düzenlemeye özgü)

Yazının ana başlığının ve konu başlıklarının içeriği doğru yansıtmasını sağla. Tartışmanın yeterince ağırlığının olmasını sağla.
Tabloların, şekillerin vb. öğelerin doğru, yerli yerinde ve açık seçik olup olmadığını kontrol et.  

Bilginin Açıklığı (İleri düzenlemeye özgü)

Sunumun etkili ve sade olup olmadığını kontrol et. Bilgi ve argümanların açık ve anlam belirsizliği içermeyecek şekilde sunulduğundan emin ol.
Gereksiz tekrarlar, fazlalıklar, çelişkiler ve konu dışı kısımlar olup olmadığını kontrol et.  
Ücretler ve teslimat süreleriFiyat teklifi talep formu
redaksiyon hizmeti, ingilizce redaksiyon, akademik redaksiyon, english editing, ingilizce editing

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...
Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...