Bilimsel Araştırma Projelerinin Üniversitelere ve Araştırmacılara Sağladığı Avantajlar

Bilimsel Araştırma Projeleri (kısaca BAP), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş, bilime, ekonomiye, sanata toplumsal ya da evrensel düzeyde katkı sağlayabilecek teorik ya da uygulamalı projelerdir.

BAP organizasyonu nasıl çalışır?

Her üniversitede, BAP sürecinin başından sonuna koordinasyonunu sağlayan bir birim vardır. Üniversite bünyesinde, başvuruları değerlendirmek üzere komisyonlar kurulur ve uzmanlardan oluşan bir jüri heyeti oluşturulur. Kabul edilen projeler için ise, belli aralıklarla ilerleme raporlarını inceleyip denetlemekle yükümlü izleme jürileri bulunmaktadır. Proje başkanlığını, proje yürütücüsü yapar. Proje yürütücüsü, projeyi teklif eden ve yürütülmesinden sorumlu olan kişidir. Genellikle bu kişilerde doktora mezunu olma şartı aranır. Ayrıca, çoğu zaman projede öğretim üyeleri veya araştırma görevlileri arasından seçilen araştırmacılar da yer alır. Proje grubu genellikle 6 ile 8 kişiden oluşur ve grup üyelerinin aynı üniversitenin bünyesinde görev alması zorunlu değildir.

Peki ya süre ve bütçe?

Proje süresi projeden projeye göre değişir fakat genelde bu süre 1-2 yıldır.

BAP projesinin bütçesi, üniversite kaynaklarından temin edilir. Bu bütçe ile proje için gereken ekipman ve hizmet alımı gerçekleştirilir. Ayrıca, saha araştırmaları, yolculuklar, sempozyum vs. için de bu bütçe kullanılır.

Talep edilen bütçe belli bir miktarın üzerindeyse, proje sonuçlarıyla yayın yapma şartı konur.

Başvuru ve çalışma talimatları

Bilimsel araştırma projelerinin başvuru koşulları ve başvuru süresi, üniversitelerin internet sayfalarında ilan edilmektedir. Ayrıca, BAP birimleri organlarını, görevlerini, değerlendirme prosedürlerini, kabul sürecini ve bütçe durumunu gösteren çalışma yönergesini de yayınlar.

Toplum ve ekonomiyi de unutmamalı!

BAP projelerinin, üniversiteler ve araştırmacılar açısından birçok avantajı vardır. Yazımızın bu bölümüne kadar ağırlıklı olarak bundan bahsettik ancak söz konusu projelerin ülke, toplum ve hatta insanlık açısından da faydaları vardır. Dolayısıyla, bunlara da değinmeden geçemeyeceğiz.

Öncelikle konuya araştırmacıların gözünden bakalım: Her şeyden önce bir projede yer alıp hayata dair gerçek bir probleminin çözümü için çalışmak, bir araştırmacının elde edebileceği en önemli deneyimdir. Ayrıca, proje yürütücüsü ve araştırmacıları her bir proje için belli bir puan kazanır ve bu puanları akademik terfileri için kullanabilirler. BAP projeleri daha büyük projelere (özellikle de birkaç milyon Euro desteği olan uluslararası projelere) açılan bir kapıdır. Bu projelerle kendini kanıtlayan bilim insanlarının elde ettiği prestij, daha da büyük projelere imza atma şansını da artacaktır.

Meseleye bir de üniversitelerin gözünden bakarsak: Topluma fayda sağlamak ve literatürdeki olası bir boşluğu doldurmak, üniversitenin ülke içindeki saygınlığının artması, isminin ülke sınırlarının ötesinde de duyulması açısından avantaj sağlayacaktır. Bu sayede, uluslararası ya da özel sektördeki firmaların desteklediği farklı projelerde çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir. Bu tip projelerle ortaya çıkarılan yeni ürün, teknoloji, buluş veya özgün sonuçlar, ülke ekonomisine, topluma, bilime ve hatta genel olarak insanlığa da katkı sağlayacaktır.

Cevap bırakın

Your email address will not be published.