18

Araştırma Yöntemleri İle Araştırma Metodolojileri Arasındaki Temel Farklar

Araştırma, belirli bir konu hakkında uygun bilgi için sistematik ve titiz bir araştırma olarak anlaşılabilir. Problemin dile getirilmesini, bir hipotez geliştirmeyi, veri toplamayı ve analiz etmeyi ve toplanan gerçeklere ve verilere dayanarak sonuçlar çıkarmayı içerir. Bunu yapmak için araştırmacılar, araştırma yürütürken araştırma yöntemlerini kullanır. Araştırma yöntemleri genellikle, eldeki soruna bir çözüm bulmak için araştırma yöntemlerinin bilimsel analizini ima eden araştırma metodolojisi ile karıştırılır. Dolayısıyla, bu noktada araştırma yöntemi ile araştırma metodolojisi arasındaki farkları açıklığa kavuşturmak iyi olur.

Bu yazımızda, araştırma yöntemi ve araştırma metodolojisini ele alacağız. Her birini tek tek tanımlayacağız. Ayrıca, araştırma yöntemleri ve metodolojilerin amaçlarından, araştırma yöntemleri ve metodoloji bölümlerine dahil edilmesi gereken kilit unsurların neler olduğundan, etkili bir metodoloji bölümünün nasıl yazılması gerektiğinden ve araştırma yöntemleri ile araştırma metodolojisi arasındaki temel farklardan bahsedeceğiz.

Araştırma yöntemi

Araştırma yöntemi, bir araştırmacının verilen sorunu çözmek ve araştırma sürecini yürütmek için kullandığı yöntemlerle ilgilidir. Araştırma probleminin çalışılması sırasında uygulanan teknikler ve prosedürler araştırma yöntemi olarak bilinir. Anket, vaka çalışması, görüşme, anket, gözlem vb. gibi araştırma işlemlerini gerçekleştirmenin hem nitel hem de nicel yöntemini kapsar. Bunlar, teori test etme veya geliştirme gibi belirli hedeflere ulaşmak için veri toplamaya ve araştırma yürütmeye yardımcı olan yaklaşımlardır. Gözlem yapma, veri toplama, veri işleme, çıkarım yapma, karar verme gibi araştırma faaliyetinin çeşitli seviyelerinde kullanılan tüm araç ve davranışlar buna dahildir. Araştırma yöntemleri üç kategoriye ayrılır:

Birinci kategori:

Veri toplama ile ilgili yöntemler işlenir. Bu tür yöntemler, çözüme ulaşmak için mevcut verilerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.

İkinci kategori:

Verileri analiz etme, yani örüntüleri belirleme ve veriler ile bilinmeyenler arasında bir ilişki kurma süreçlerini içerir.

Üçüncü kategori:

Elde edilen sonuçların doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan yöntemlerden oluşur.

Araştırma yöntemleri, veri toplamak ve analiz etmek için özel prosedürlerdir. Araştırma yöntemlerinizi geliştirmek, araştırma tasarımınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yöntemlerinizi planlarken vereceğiniz iki önemli karar vardır. İlk olarak, verileri nasıl toplayacağınıza karar verin. Yöntemleriniz, araştırma sorunuzu yanıtlamak için ne tür verilere ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.

Niteliksel ve niceliksel veriler:

Verileriniz kelimeler veya sayılar şeklinde mi olacak?

Birincil ve ikincil veriler:

Orijinal verileri kendiniz mi toplayacaksınız yoksa daha önce başka biri tarafından toplanmış verileri mi kullanacaksınız?

Tanımlayıcıya ve deneysel veriler:

Bir şeyi olduğu gibi mi ölçeceksiniz yoksa bir deney mi yapacaksınız?

İkinci olarak, verileri nasıl analiz edeceğinize karar verin. Nicel veriler kullanıyorsanız, değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek için istatistiksel analiz yöntemlerini kullanabilirsiniz. Nitel veriler kullanıyorsanız, verilerdeki kalıpları ve anlamları yorumlamak için tematik analiz gibi yöntemler kullanabilirsiniz.

Araştırma metodolojisi

Araştırma metodolojisi, adından da anlaşılacağı gibi, araştırma problemini çözmek için yöntemlerin incelenmesidir. Araştırmanın sistematik olarak nasıl yapılması gerektiğini öğrenme bilimidir. Çıkarılan sonuçların da geçerli, güvenilir ve inanılır olmasını sağlamak için araştırma akışında uygulanan yöntemlerin titiz analizini ifade eder. Araştırmacı, çalışma sırasında araştırmacı tarafından kullanılan yöntemlerin arkasındaki mantıkla birlikte, eldeki sorunu anlamak için seçtiği çeşitli adımlara genel bir bakış atar. Ayrıca, elde edilen sonuçların araştırmacının kendisi veya başka bir tarafça değerlendirilebilmesi için belirli bir yöntemin veya tekniğin kullanılmasının nedenini açıklar.

Araştırma yöntemi ile metodolojisinin kıyaslanması

Araştırma yöntemi, araştırmacı tarafından araştırma yapmak için kullanılan yöntemleri ifade eder ve bu şekilde tanımlanmaktadır. Araştırma tekniğinin seçiminde ve inşasında kullanılan davranışlar ve araçlardır. Araştırma yöntemi deney, test, anket vb. şeyleri kapsamaktadır ve içeriğinde farklı araştırma tekniklerini bulundurmaktadır. Araştırma yöntemlerinin amacı araştırma problemlerine çözüm bulmaktır.

Gelelim metodolojinin detaylarına. Araştırma metodolojisi, araştırma problemlerini verimli bir şekilde çözmenin yolunu ifade eder. Anlama bilimi olarak kısaca betimlenebilir, yani araştırmanın metodik olarak nasıl yapıldığını ifade eder. Kapsam olarak araştırma yöntemlerindeki deney, test, anket vb. uygulamaları gerçekleştirirken kullanılabilecek farklı tekniklerin incelenmesidir ve hedefe ulaşmaya yönelik tüm stratejilerden oluşmaktadır. Burada esas amacımız çözümleri belirlemek için doğru prosedürleri uygulamaktır.

Araştırma yöntemi ile araştırma metodolojisi arasındaki 5 temel fark

Araştırma yöntemi ile araştırma metodolojisi arasındaki farklar, aşağıdaki gerekçelerle net bir şekilde çizilebilir:

1) Araştırma yöntemi, araştırmacı tarafından araştırma yapmak için uygulanan prosedür veya teknik olarak tanımlanır. Öte yandan, araştırma metodolojisi, araştırma problemini çözmek için bilimsel olarak kullanılan bir yöntemler sistemidir.

2) Araştırma yöntemi, araştırma tekniklerini seçme ve oluşturmada kullanılan davranış veya araçtan başka bir şey değildir. Tersine, araştırma metodolojisi, araştırmanın uygun şekilde yürütülme şekli olan analiz bilimini ifade eder.

3) Araştırma yöntemi deneyler, testler, anketler, görüşmeler vb. ile ilgilidir. Buna karşılık, araştırma metodolojisi ise deney, test veya anketin uygulanmasında kullanılabilecek çeşitli tekniklerin öğrenilmesiyle ilgilidir.

4) Araştırma yöntemi, çeşitli araştırma tekniklerini kapsar. Bunun aksine, araştırma metodolojisi, amaca ulaşılmayı sağlayan eksiksiz bir yaklaşımdır.

5) Araştırma yöntemi, eldeki problemin çözümünü keşfetmeyi amaçlar. Buna karşılık, araştırma metodolojisi, çözümleri tespit etmek amacıyla uygun prosedürleri uygulamayı amaçlamaktadır.

Araştırma yöntemleri metodolojiyi oluşturur

Araştırmacılar üç temel araştırma yöntemi türü kullanır: nitel (kalitatif), nicel (kantitatif, sayısal) ve karma yöntemler. Bu geniş kategoriler içinde daha spesifik yöntemler, vaka çalışmaları, kendi kendine raporlama ve anketler gibi bir dizi seçeneği içerir.

Nitel araştırma yöntemi, bir tahmini kanıtlamak yerine belirli bir temeli keşfetmeyi amaçlamaktadır. Mesela sosyal bilimlerde ve eğitimde kullanılan nitel metodolojiler (yani nitel yöntemler bütünü), veri toplamak için görüşmeleri, odak gruplarını ve gözlemleri kullanır. Nitel yöntemler, konunun genellikle kişisel veya kültürel olarak anlamlı olan zengin, bağlamsal keşiflerini sağlar. Nitel yöntemler daha esnektir, gayri resmidir ve katılımcıların derinlemesine, ayrıntılı cevaplar vermesine olanak tanır. Araştırmacı ayrıca, toplanan verileri analiz edip yayınlamadan önce bir katılımcının yanıtlarını keşfetme ve herhangi bir belirsizliği giderme fırsatına sahiptir.

Buna karşılık, nicel araştırmalar nitel yöntemlerden daha nesneldir. Bu tür bir metodolojide, araştırmacı bir hipotez oluşturur ve daha sonra bunu yapılandırılmış araçlarla test eder. Bir temeli keşfetmek veya tanımlamak yerine, nicel yöntemlerde bilimsel gerçekler ve istatistikler kullanılır. Bu tür araştırmalar genellikle sayısal bilimlerde, yaşam bilimlerinde veya tıpta kullanılır.

Karma yöntemler, nitel ve nicel araştırmayı birleştirir. Bu tür metodolojiler, gerçekler veya istatistiklerle birlikte görüşmeler veya gözlemler gibi bağlamsal anlayışı da içeren birkaç farklı yöntemi kullanır. Karma yöntemlerin kullanılması, araştırmacının bir konuyu birden çok düzeyde araştırmasına, farklı görüşler kazanmasına ve konuya kapsamlı bir bakış açısı getirmesine yardımcı olur. Karma bir metodoloji, farklı teori ve fikirlerin entegrasyonuna izin vererek, birden fazla felsefi perspektifi birbirine bağlar.

Özet

Bu metin pek çok araştırmacı ve öğrenciler için bir rehber görevi görecek ve araştırmacılara çokça karıştırılan iki olgu hakkında daha fazla yorumda bulunacaktır. Araştırma metodolojisinin kapsamı, araştırma yönteminin kapsamından daha geniştir, çünkü ikincisi birincisinin bir parçasıdır. Diğer bir deyişle; araştırma yöntemleri bütünü demek aslında araştırma metodolojisi demektir. Araştırma problemini tam olarak anlamak için araştırmacı, yöntemlerle birlikte araştırma metodolojisini de bilmelidir. Özetle, araştırma yöntemi, bizi çevreleyen dünyanın doğasını keşfetmek için benimsenebilecek tekniği ifade eder. Aksine, araştırma metodolojisi, uygulanan yöntemlerin etkinliğini etkileyen belirleyicileri anlamamıza yardımcı olan temeldir.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
X

Ücretsiz makalelerinizi tükettiniz.

Araştırma yazarlığı ve akademik yayıncılık konusundaki tüm kaynaklarımıza sınırsız erişim sağlamak için ücretsiz üye olun:

  • 320 + blog makaleleri
  • 50+ Web Seminerleri
  • 10+ Uzman podcast
  • 10+ e-Kitap
  • 10+ Kontrol Listesi
  • 50+ İnfografikler
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications