18

PLOS Dergilerinde Yayın Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler

PLOS 2001’de hayata geçmiş ve şimdiye dek 64 Nobel ödüllü bilim insanının değerli yayınlarını yayınlamıştır. PLOS, bilimsel manada iletişimde kalmayı, keşfedilmeyi, erişilmeyi ve tanınmayı önemsemektedir. Bunları sağlayıp bilimsel ilerleyişi hızlandırmak amacıyla bilim insanlarını daha güçlü hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bilimde açık erişimi önemsemektedir. Bünyesinde, amaçları ve kriterleri birbirinden farklı yedi dergi mevcuttur. Yayın için her PLOS dergisinin kapsamını incelemeniz önerilir, çünkü dergiler birbirinden bağımsızdır ve yayın kıstasları ve içerikleri ayrıdır.

PLOS ONE, yayınladığı içeriğin en yüksek kalite ve açıklık standartlarını sağlar. Teknik, etik ve bilimsel titizlik üzerine odaklanmak için önem veya kapsamın sübjektif önemini veya değerlendirmelerini ortadan kaldırarak yayınlanma hızını arttırır. Disiplinler arası araştırma, olumsuz sonuçlar ve replikasyon çalışmaları dahil olmak üzere, tüm bilimsel disiplinlerdeki özgün araştırmaları yayınlar.

PLOS Biology, biyoloji, kimya, tıp ve matematik gibi farklı disiplinlerin ara yüzündeki çalışmalar da dahil olmak üzere, moleküllerden ekosistemlere kadar biyolojik bilimin tüm alanlarında önem, özgünlük ve uygunluk makaleleri yayınlamaktadır. Aynı zamanda, yaşam bilimleri ve ötesindeki araştırma standartlarını değerlendiren ve geliştirmeyi amaçlayan veri odaklı meta araştırmalarını da yayınlar.

PLOS Medicine, dünya çapında insan sağlığının biyomedikal, çevresel, sosyal ve politik belirleyicileri hakkında makaleler yayınlamaktadır. Klinik denemeler, gözlemsel çalışmalar, teşhis ve prognostik araçlar, epidemiyoloji, öngörücü ve açıklayıcı modelleme, nitel çalışmalar ve klinik odaklı çeviri araştırmaları gibi çeşitli çalışmalar kabul edilir.

PLOS Computational Biology, moleküller ve hücrelerden hasta popülasyonları ve ekosistemlere kadar tüm ölçekteki yaşam sistemlerinin anlaşılmasının, hesaplama yöntemlerinin uygulanması yoluyla daha da önem kazanmasını sağlayan eserler yayınlamaktadır. Hesaplamanın yönlendirdiği önemli biyolojik araştırmalar için bir forum sunar.

PLOS Genetics, genetik alanının bilim ve tıp üzerindeki etkilerini, disiplinler arası yapısını ve genişliğini yansıtır. Genetik ve genomikler hakkında özgün katkıları yayınlar. İnsan çalışmalarının yanı sıra, model organizmalar üzerine de araştırmaları yayınlar. Biyolojik süreçler hakkında önemli bilgiler sağlayan genetik topluluğuyla ilgili yoğun araştırmalara vurgu yapar.

Dünyanın en fakir nüfusunu etkileyen kronik ve yoksulluğu teşvik eden bulaşıcı hastalıklara yönelik ilk dergi olan PLOS Neglected Tropical Diseases, bu hastalıkların tüm bilimsel, tıbbi, politik ve halk sağlığı yönleri hakkında incelenen araştırmaları yayınlamaktadır. Politika tartışmalarından klinik eğitime ve güncel tartışmalara kadar geniş kapsamlı konulara ilişkin yorumlar kabul edilmektedir.

PLOS Pathogens, patojenleri ve konakçı organizmalarla etkileşimlerini anlamada atılımlar yapan ilk Açık Erişim dergidir. Dergi, patojenleri ve patojen-konakçı etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar için geniş ilgi ve önemi olan patogenez üzerine yeni bilgiler veren özgün araştırma ve yorumları yayınlamaktadır.

PLOS Dergilerindeki En Son Yenilikler Nelerdir?

PLOS, bilimsel bir çalışmanın tanımını, değerlendirilmesini ve tanınmasını daha da açık bir bilim dünyasına doğru genişletmektedir. PLOS, önemli sonuçların yayılmasını hızlandırmak için ön baskıyı teşvik etmektedir. BioRxiv ile olan ortaklıkları, yaşam bilimleri yayınlarının kolay ve rahat bir şekilde yayınlanmasını sağlamaktadır. Bir ön baskı (preprint), resmi bir akran incelemesinden önce kamuya açık bir sunucuda yayınlanan bir bilimsel yazı sürümüdür. Yayınlandığı andan itibaren, baskı izniniz, kendi benzersiz DOI’siyle atıfta bulunulan, bilimsel kaydın kalıcı bir parçası haline gelmektedir. Böylece, sonuçlarınızı erkenden paylaşarak, bilimin ilerleyiş hızını hızlandırabilirsiniz.

PLOS kanalları, bilimsel topluluklara kendi uzmanları kontrolünde araştırma makaleleri, yorumlar, bloglar, haberler ve tartışmalardan oluşan büyük bir koleksiyon sunmaktadır. Kanallar, işbirliğine ilham vermek için insanları içeriğe bağlar; bulguları bağlam içine yerleştirmek ve toplulukların ilgilendiği araştırma ve bilgileri vurgulamak için bir uygun bir mekan oluşturur.

Yayın, akademik araştırma yaşam döngüsünün kritik bir parçasıdır. Tipik bir araştırma makalesi, materyaller ve yöntemler için spesifik bir bölüme sahiptir. Bununla birlikte, dergilerin dayattığı kelime ve stil sınırlarını da göz önünde bulundurursak, bir araştırmacının deneyleri hakkında tüm detayları içeren bir bölüm olması muhtemel değildir. Elbette bu, gelecekteki çalışmalarında bu yöntemleri kullanmak isteyenler için büyük bir sorundur. Açık veri politikalarına dayanarak, PLOS dergileri, yazarları protokollerinin tamamını detaylarıyla sunmak için Protocols.io ile bir ortaklık kurmuştur. Yazarların araştırmalarıyla ilgili metodolojik ayrıntıları verimlice paylaşmalarını ve yeniden üretilebilirliği desteklemelerini sağlamaktadır. Protocols.io‘nun misyonu, hassasiyeti sağlamak ve ayrıntıların paylaşımını kolaylaştırmaktır. Yazarlar ayrıntılı yöntemlerini Protocols.io’ya girdikten sonra, okuyucuların, editörlerin ve hakemlerin doğrudan PLOS makalelerinden söz konusu protokole doğrudan bağlantı kurmasına izin vermek için benzersiz DOI’yi kullanabilirler. Makale bir PLOS dergisinde yayınlanır yayınlanmaz, makale ile bir Creative Commons lisansı altına alınacak ve yayın ile protokol arasında bir bağlantı olacaktır. Topluluk metodolojiyi değiştirip geliştirebilse de, yayınlanan makaleyle ilişkili sürüm her zaman erişilebilir durumda kalacaktır. Bu nedenle, PLOS ve Protocols.io arasındaki ortaklık, yayınlanan araştırmanın tekrarlanabilirliğini sağlama yönünde atılmış büyük bir adımdır. Bu, araştırmanın etkin bir şekilde iletilmesi, erişilebilir olması ve tekrar kullanılabilir kalmasının yanı sıra etkin bir şekilde yayılması hedefiyle de uyumludur.

PLOS, ileriye dönük bir Veri Politikası tekrarlanabilirliği teşvik etmektedir, şeffaflık ve keşfi hızlandırmaktadır. Birlikte ikili olarak çalışan, ORCID ve CRediT, yazarların en uygun şekilde atfedilmesini ve her bir yazarın katkılarının tam olarak tanımlanmasını sağlamaktadır.

 

Neden PLOS Dergilerinde Yayın Yapalım?

Aslında tüm bilimsel işler yayınlanmayı hak eder. PLOS, araştırmacılara yüksek kaliteli hakemli dergilerde yayın yapmak için daha hızlı yollar sunmaktadır. Zorlu teknik ve etik standartlara ulaşan tüm çalışmalar yayınlanır. Yayınlar ücretsizce ve anında herkes tarafından kullanılabilir haldedir. PLOS, bilimsel fikirlerin, sonuçların ve keşiflerin kamu yararına olduğuna inanmaktadır. Önde gelen bir Open Access (Açık Erişim) yayıncısı olarak hedefleri, güvenilir çalışmayı olabildiğince hızlı ve geniş bir şekilde ve etkin bir biçimde kamuya iletmektir.

Kalite: PLOS’un yayın kurullarında akran taraması yapan ve sunan bilim adamları, raporlama, etik ve yayıncılık ilkelerine bağlı uzmanlardır. Bu, PLOS ile yayınlanan her bir makalenin sağlam ve kaliteli olduğu anlamına gelir.

Hız: Yayınınızın başvurusundan kabulüne kadar, PLOS yayıncılık süreçleri, gereksiz yayın gecikmelerini ortadan kaldırmak için özenle işletilmektedir.

Etki Alanı: Dünya çapındaki politika yapıcılar, eğitimciler, gazeteler ve organizasyonlar, PLOS dergilerinde yayınlanan güvenilir araştırmalara yönelmiş durumdadır. Okuyucuları git gide artmaktadır. 2017 yılında, BBC, NPR, The New York Times ve The Guardian gibi haber kaynakları yaklaşık dört bin araştırma makalesini bünyelerinde işlemişlerdir. Bu, 2016 yılına kıyaslandığında %15’lik bir artış anlamına gelmektedir.

Açık Erişim: Bir PLOS araştırması ayda 15 milyondan fazla görüş ve incelenme almaktadır. Makaleler, Creative Commons Atıf Lisansı kapsamında anında ve ücretsiz olarak kullanılabilir.

Makale İndeksleri: PLOS makaleleri, PubMed, Scopus, Web of Science ve Google Akademik gibi etki değeri yüksek ortamlarda bulunmaktadır. PLOS’ta, tüm bu kaynaklar çalışmanızın etkisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye yardımcı olmak için ALM’lere (Article Level Metrics) beslenir.

Veri Erişilebilirliği: PLOS yazarları, sonuçlarına ait verileri mümkün olduğunca tamamen kullanılabilir olmasını taahhüt ederler. Bu, onaylamanın, çoğaltmanın ve tekrarlanabilirliğin mümkün olmasını sağlamaktadır ve hepsi araştırmanın değerini arttırmaktadır.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
X

Ücretsiz makalelerinizi tükettiniz.

Araştırma yazarlığı ve akademik yayıncılık konusundaki tüm kaynaklarımıza sınırsız erişim sağlamak için ücretsiz üye olun:

  • 320 + blog makaleleri
  • 50+ Web Seminerleri
  • 10+ Uzman podcast
  • 10+ e-Kitap
  • 10+ Kontrol Listesi
  • 50+ İnfografikler
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications