Makalelerin Reddedilmesindeki En Önemli Nedenler

Alanının önde gelen isimleri arasında yer alan araştırmacıların makaleleri bile zamanında bazı dergiler tarafından reddedilmiş olabilir. Geri çevrilmek, akademik yayıncılıkta çok da olağandışı bir durum değildir.

Bilimdeki hızlı ilerleme, akademik hayatın gereklilikleri ve buna paralel olarak makale başvurularındaki artış, dergilerin yükünü ağırlaştırmakta ve bu nedenle de bazı makalelerin reddedilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Herhangi bir makalenin kabul edilmesi için çalışmanın özgünlüğü, bulguların klinik açıdan önemi ve yararlılığı, metodun güvenilirliği, dergi okuyucularının ilgisi gibi faktörler önem taşımaktadır. Dergi editörleri arasında kabul veya ret kararını etkileyen nedenler üzerine yürütülen bir anket çalışmasında, en üst sırada yer alan konular uygun ve kapsamlı bir çalışma tasarımı, metnin iyi yazılmış olması, sonuçların pratikteki önemi ve faydası, sonuçların istatistiksel önemi ve örneklem büyüklüğü olarak belirlenmiştir.

Gelin gruplandırıp, detaylandıralım!

Birçok kaynaktan faydalanarak derlediğimiz ret nedenleri aşağıdaki gibidir.

Dış etkenler: Bunlar, makalenin konusunun derginin ilgi alanına girmemesi, çalışmanın daha dar ya da daha uzman bir okuyucu kitlesine hitap etmesi veya ayrımcılıktır.

Makaleden kaynaklanan nedenler: Bunlar şu başlıklar altında incelenebilir:

 1. Yazımla ilgili nedenler:
 • Dil sorunları: Bunlar, gramer hataları ya da dilin uygun olarak kullanılmaması şeklinde örneklendirilebilir. Ayrıca, dilbilgisi, yazım hataları, kısaltma hataları ve aşırı jargon kullanımı problem yaratabilir.
 • Okunabilirlik sorunları: Bilimsel dilin doğru kullanılmaması, metnin akıcı ve anlaşılır olmaması, anlatım bozuklukları, metnin akışındaki sorunları gibi eksiklikler ve hatalar bu kategoriye girer.
 • Derginin yazım kurallarına uymamak
 • Makalenin fazla uzun olması
 1. İçeriğe bağlı nedenler:
 • Çalışma konusunun yeterince güncel ve ilginç olmaması
 • Belli bir konuya odaklanmamak, fazlasıyla geniş bir hipoteze sahip olmak
 • Eksik, uygunsuz ve güncel olmayan literatür bilgisi
 • Çalışmanın konuyla ilgisinin olmaması veya eksik olması, önem taşımaması, pratikteki öneminin ve katkısının belirsiz olması
 • Uygunsuz, hatalı veya zayıf çalışma tasarımı
 • Geçerli olmayan yöntemlerin kullanılması
 • Kullanılan gereçlerin tanımlanmaması veya eksik, uygunsuz veya yetersiz tanımlanması
 • Uygunsuz ve yetersiz istatistik kullanılması veya istatistiğin tanımlanmaması
 • Hatalı veya çelişkili sonuçlar
 • Sonuçların hipotezi desteklemek için yetersiz olması
 • Tablo veya şekillerin yetersiz veya karışık sunumu, çok fazla tablo kullanılması
 • Sonuçların inandırıcı bulunmaması
 • Sonuçlardan abartılı yorumlar çıkarmak veya bulgularla desteklenmemiş argümanlar ortaya atmak
 • Sonuçların yorumlanmaması veya hatalı yorumlanması
 • Araştırma kapsamının belirtilmemiş olması
 • Sonuçların pratikte fayda sağlayacak kısmına ilişkin bir açıklamanın bulunmaması
 • Makalenin içeriğini yansıtmayan başlık
 • Kötü bir özet bölümü

Reddedilen her makale kötü müdür?

Bir makalenin kabul edilmemesi, her zaman çalışmanın kötü veya zayıf olduğu anlamına gelmez. Alabileceğiniz en kötü sonuç doğrudan reddedilmektir. Ancak bunun sebebi bazen makalenin derginin önceliğine veya okuyucu kitlesine uygun olmamasıdır. Böyle bir durumda başka bir dergiye başvuru yapılabilir. Eğer çalışmanız hatalı, eksik veya zayıf bulunan noktalar yüzünden reddedilmişse, ret gerekçelerini değerlendirip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra başka bir dergiye başvurulabilirsiniz. Şartlı ret almanız durumunda ise herhangi bir garantisi olmasa da, makalenizi aynı dergide yayınlatma şansınız hala vardır. Hakemin önerilerini detaylı bir şekilde incelemeli ve bazı düşüncelere katılmıyorsanız, gerekçelerinizi sunmalısınız. Makul bulduğunuz değişiklikleri ise yapmalısınız. Örneğin, yazım ile ilgili sorunlar var ise, profesyonel yardım alabilirsiniz. Eğer hakem metni açık ve anlaşılır bir biçimde yazılmadığı için anlamamışsa, makalenin yazarlar dışında biri tarafından okunup eleştirel bir gözle değerlendirilmesi düzeltmelere yardımcı olacaktır.

Hayal kırıklığı olmasın!

Hemen hemen hiçbir makale hiçbir düzeltme olmadan kabul edilmez. Ayrıca, reddedilen birçok çalışma 1-2 yıl içerisinde başka bir dergide yayınlanmaktadır. Bu noktada, sunulan önerilerin sonraki süreçte faydalı olacağını unutmamalısınız.

Ret nedenlerinin paylaşılmasının yeni ve tecrübesiz araştırmacılara çalışmaları ve tezleri için ışık tutması da umut vericidir.

Cevap bırakın

Your email address will not be published.