18

Görüş Makalesi Nedir ve İyi Bir Görüş Makalesi Nasıl Yazılır?

‘Position paper’ adıyla bilinen görüş makalesi veya raporu, belli bir görüşü tartışan ve fikirleri sunan bir yazıdır. Bu belgenin amacı, fikrinizin geçerli ve dinlenmeye değer olduğuna okuyucuları ikna etmektir. Düşündüğünüz fikirlerin bir konuyu seçerken, argümanınızı geliştirirken ve makalenizi düzenlerken dikkatlice incelenmesi gerekir. Sorunun tüm yönlerini ele aldığınızdan emin olmalısınız ve raporunuzu okuyan kişilerin yazılanları kolay bir şekilde anlamasını sağlayabilmeniz çok önemlidir. Yazarken, tartışma konusunun bir tarafını ele alarak, karşınızdakilere bu konu hakkında çok sağlam temellere sahip olduğunuzu ikna etmeniz gerekiyor. İddialarınızın geçerliliğini sağlamak için iddianızı sağlam kanıtlarla desteklemek, karşı iddiaları da ele almak ve her iki taraf hakkında da iyi bir bilgiye sahip olduğunuzu göstermek oldukça önemlidir.

Kriterler Nelerdir?

Bir konu hakkında taraf olabilmek için, öncelikle sizi ilgilendiren bir konunun akla yatkınlığını belirlemelisiniz. Güçlü bir argüman sunabileceğinizden emin olmak için kendinize aşağıdaki soruları sorun:

 • Belirsizlik ve karşıtlık içeren gerçek bir sorun mu?
 • İki karşıt tarafı birbirinden ayırt edebiliyor musunuz?
 • Kişisel olarak bu taraflardan birini savunmakla gerçekten ilgileniyor musunuz?
 • Sorun, idare edilebilecek kadar dar mı?

Bir Sorunu Analiz Etmek ve İyi Bir Argüman Geliştirmek

Konunuzu seçtikten sonra, konu hakkında iyi bir araştırma yapmalısınız. Konunuz hakkında zaten bir fikriniz ve tartışmanın hangi tarafını almak istediğiniz hakkında bir fikriniz olsa da, konumunuzun iyi bir şekilde desteklendiğinden emin olmanız gerekir. Konunun olumlu ve olumsuz yönlerini sıralamak, her iki taraf için de destekleyici kanıtların bir listesiyle birlikte karşı iddiaları destekleme becerinizi incelemenize yardımcı olacaktır. Yazınızı oluştururken destekleyici kanıtlar olarak şunları kullanabilirsiniz:

 • Olgusal Bilgi: Doğrulanabilir ve hemen hemen herkes tarafından anlaşılan bilgilerdir.
 • İstatistiksel Çıkarımlar: Gerçekler hakkındaki yorumlamalar ve bilgi birikimi örnekleridir.
 • Bilgilendirilmiş Görüş: İddianın araştırmalar ve/veya uzmanlar yoluyla geliştirilen görüşlerdir.
 • Kişisel Tanıklık: Bilgili bir tarafla ilgili kişisel deneyimler toplamıdır.

Avantajlar ve dezavantajlar listelerinizi oluşturduktan sonra, tüm bilgileri yan yana karşılaştırın. Hedef kitlenizi ve kendi bakış açınızı göz önünde bulundurarak, alacağınız konumu seçin. Bunların yanı sıra, yazınıza başlamadan evvel okurlarınızı düşünüp kendi kendinize şu soruları sormanızda yarar var:

 • Hedef kitleniz kim?
 • Hedef kitleniz neye inanıyor?
 • Hedef kitleniz konuyla ilgili olarak nerede duruyorlar? Hangi taraftalar?
 • Hangi kanıtlar ile onları etkilemeniz muhtemeldir?

İyi bir görüş raporu hazırlamak için bakış açınızı belirlerken kendinize de şunları sormayı unutmayın:

 • Konunuz ilginç mi?
 • Materyali ele alırken, editörler tarafından belirlenen özellikler dahilinde ve güvenli bir biçimde yönetebilir misiniz?
 • Konunuz belirli bir fikri veya fikrin tarafını öne sürüyor ve bunun hakkında bir eylem planı sunuyor mu?
 • Fikrinizi destekleyecek yeterli malzemeniz var mı?

Görüş Makalenizin Organizasyonu

Girişiniz, makalenizin geri kalanını düzenleyen bir teze götürmelidir. Tezle liderlik etmenin üç avantajı vardır:

 1. Seyirci nerede durduğunuzu bilir.
 2. Tezinizin iki yerde bulunması sizi güçlü kılar – giriş ve sonuç.
 3. Kullanılan en yaygın akademik argüman biçimidir.

İyi Bir Görüş Makalesi için Örnek Taslak ve İçerik Hakkında Detaylar

Giriş, sorunu açıkça tanımlamalı ve yazarın görüşünü belirtmelidir. Okuyucunun dikkatini çekecek şekilde yazılmalıdır. Görüş makalesinin gövdesi birkaç paragraf içerebilir. Her paragraf, durum bildiriminin bir bölümünü açıklığa kavuşturan ve kanıtlar veya gerçeklerle desteklenen bir fikir veya ana kavram sunmalıdır. Kanıtlar birincil kaynak alıntıları, istatistiksel veriler, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve kesin tarihler veya olaylar olabilir. Kanıt, tümevarımlı akıl yürütme yoluyla paragrafta sunulan ana kavram veya fikre götürmelidir. Gövde, bazı arka plan bilgileriyle başlayabilir ve konunun her iki tarafının bir tartışmasını içermelidir. Sonuç, ana kavramları ve fikirleri özetlemeli ve makalenin girişini veya ana metnini tekrar etmeden pekiştirmelidir. Önerilen eylem planlarını ve olası çözümleri içerebilir.

Aşağıdaki bölümler, bir akademik tartışma makalesi için genel kabul görmüş yapıyı özetlemektedir. Burada size verilenlerin bir kılavuz olduğunu ve yapınızın, amacınızın ve hedef kitlenizin gereksinimlerini karşılayacak kadar esnek olması gerektiğini unutmayın.

 1. Giriş
 2. Konuyu tanıtın.
 3. Konuyla ilgili arka plan sağlayın.
 4. Tezinizi yani konu hakkındaki görüşünüzü ileri sürün.
 5. Karşı Argüman
 6. Karşı iddiaları özetleyin.
 7. Karşı iddialar için destekleyici bilgiler sağlayın.
 8. Karşı iddiaları yalanlayın.
 9. Tartışma için sağlam kanıtlar sunun.

III. Argümanınız

 1. İddialarınızın birinci kısmını (veya örneğini) ileri sürün.
 2. Fikrinizi verin.
 3. Destek sağlayın.
 4. İddialarınızın ikinci noktasını ileri sürün.
 5. Fikrinizi verin
 6. Destek sağlayın
 7. İddialarınızın üçüncü noktasını ileri sürün.
 8. Fikrinizi verin
 9. Destek sağlayın
 10. Sonuç
 11. İddianızı yeniden ifade edin, özetleyin.
 12. Bir eylem planı sağlayın.

Daha Detaylı Bir Şekilde Ele Alınırsa

Görüş makalesinin giriş kısmı üç önemli soruyu yanıtlayan makalenin geniş başlangıcıdır. Okuyucu yazınızı eline aldığında şu üç soruyu sorar:

 1. Bu nedir?
 2. Neden okuyorum?
 3. Benden ne yapmam isteniyor?

Giriş kısmında bu soruları cevaplarsanız ve aşağıdakileri uygularsanız iyi bir giriş kısmı yazmış olacaksınız.

 1. İçeriği belirleyin. Ana fikir hakkında genel bilgi sağlayın, durumu açıklayın, böylece okuyucu konuyu ve öne sürdüğünüz ve desteklediğiniz iddiaları anlamlandırabilir.
 2. Ana fikrin neden önemli olduğunu belirtin. Okuyucuya neden ilgilenmesi ve okumaya devam etmesi gerektiğini söyleyin. Amacınız, insanların okumak ve harekete geçmek isteyecekleri çekici, açık ve ikna edici bir makale oluşturmaktır.
 3. Tezinizi yani iddianızı belirtin. Destekleyeceğiniz tarafı belirten bir veya iki cümle oluşturun Bunu sağlam akıl yürütme – tümevarım/çıkarım, dengeli duygusal çekicilik ve yazar güvenilirliği ile oluşturabilirsiniz.

Eğer keşifler içeren bir deneme yazıyorsanız, birincil araştırma sorunuz tez cümlenizin yerini almalıdır. Böylece dinleyiciler yazınızı neden oluşturduğunuzu hemen anlar. Araştırdığınız kaynak türlerine genel bir bakış, araştırma sorunuzu takip edebilir.

Makalenizin devamında, tezinizin, ana fikir hakkında genel bir ifadeden daha fazlası olması gerekiyor. Dengeli ispatlar ile destekleyeceğiniz net bir konum oluşturmalıdır. Bir tez oluşturmanıza yardımcı olması için aşağıdaki kontrol listesini kullanabilirsiniz:

 • Tezinizi oluştururken aşağıdakilerden kaçındığınızdan emin olun:
  • Tez, başlık değildir.
  • Tez, konunun ilanı değildir.
  • Tez, mutlak gerçeğin ifadesi değildir.
  • Tez, makalenin tamamı değildir.
  • Tez, tek bir cümle veya bir cümle kombinasyonu ile ifade edilen ana fikriniz, iddianız, karşı iddiaları çürütmeniz ve probleme yönelik geliştirdiğiniz çözümünüzdür.
 • Tezinizi oluştururken bu yönergelere uyduğunuzdan emin olun.
  • İyi bir tez, kısa ve özdür.
  • İyi bir tez özgündür.
  • Tezinizi oluştururken mümkün olduğunca spesifik olmaya çalışın (çok fazla detay vermeden).

Argümanımı Nasıl Etkili Bir Şekilde Sunabilirim?

İddianızın ikna edici olması ve okurun hem mantıklı hem de ayrıştırması kolay olarak algılaması için iyi bir organizasyon yapısı kullanmanız gerekir. Üç tartışmacı yöntemden (Toulmin Yöntemi, Klasik Yöntem ve Rogerian Yöntemi) bir tanesini argümanınızdaki noktaları düzenlemek için kullanmanız tavsiye edilmektedir. Bunlar bir argüman düzenlemek için kullanılan en popüler modellerden sadece üçüdür ve alternatifleri de vardır. Hangisini kullanacağınızdan emin değilseniz öncelikle bir ön araştırma yapmanızda fayda var.

Özetle, Toulmin Yöntemi, yazarların argümanları için sağlam bir mantıksal temel oluşturmalarına izin veren bir formüldür. İlk olarak yazar Stephen Toulmin tarafından The Uses of Argument’da (1958) önerilen Toulmin Yöntemi, bir argümanın temel iddialarının her biri için kapsamlı bir destek yapısı oluşturmayı vurgular. Rogerian Metodu (adı Amerikan psikoterapisti Carl R. Rogers’dan gelmektedir) tartışmalı konular için popüler bir metottur. Bu stratejide, yazar konumunun ötesine geçen (hatta ters düşen) bakış açılarını okurlara anlatarak taraflar arasında ortak bir zemin bulmaya çalışır. Rakibin iddiasını tatmin edecek şekilde yinelemeye vurgu yapar.  Son olarak, bir argümanı yapılandırmak için iddialarınızı düzenlemenin başka bir yaygın yolu da klasik yöntemdir. Başlangıçta Yunan filozof Aristo tarafından tasarlanan ve daha sonra Cicero ve Quintilian gibi Romalı düşünürler tarafından geliştirilen yöntem, sorunların tanımına ve kanıtların dikkatli bir şekilde uygulanmasına odaklanma eğilimindedir. Bu nedenle, klasik argümantasyonun altında yatan varsayım, tüm taraflar konuyu tam olarak anladığında, doğru hareket tarzının net olacağıdır.

Mantıklı Argümanlar

Burada önemli olan bir diğer nokta da yazarların yazılı olarak mantıksal argümanlar geliştirip kullanmalarıdır. Bu yazı, yazarların başkalarının argümanlarını analiz etmelerine ve kendi argümanlarını oluşturmalarına yardımcı olmak için yapılmıştır. Bununla birlikte, mantığın başarılı bir argümanın yalnızca bir yönü olduğunu hatırlamak önemlidir. Mantıksal olmayan argümanlar, mantıksal olarak kanıtlanamayan veya ispatlanamayan ifadeler, tartışmacı yazımda kısmen önemlidir (duygulara veya değerlere hitap etme gibi). Öte yandan gerçekten mantığa aykırı olan argümanlar yanlıştır ve bundan kaçınılmalıdır.

Özetle, istatistiksel kanıtlar veya tarihler ve olaylar gibi konumunuzu desteklemek için çeşitli ve sağlam kanıtlar kullanın. Pozisyonunuzu yetkili referanslar veya birincil kaynak alıntıları ile doğrulayın. Konumunuzun güçlü ve zayıf yönlerini inceleyin. Olası çözümleri değerlendirin ve eylem planları önerin.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
X

Ücretsiz makalelerinizi tükettiniz.

Araştırma yazarlığı ve akademik yayıncılık konusundaki tüm kaynaklarımıza sınırsız erişim sağlamak için ücretsiz üye olun:

 • 320 + blog makaleleri
 • 50+ Web Seminerleri
 • 10+ Uzman podcast
 • 10+ e-Kitap
 • 10+ Kontrol Listesi
 • 50+ İnfografikler