WEBINARLAR

Ünlü endüstri uzmanları tarafından dergi seçimi, dergi redlerinden kaçınma, konferanslara sunma, intihalden kaçınma gibi birçok konuda yürütülen canlı ve isteğe bağlı web seminerlerimizden yararlanın.

YAKLAŞAN WEBINARLAR

ŞİMDİ İZLE