18

Bir APA Tarzı Araştırma Makalesini Kolayca Yazın: Bilmeniz Gereken İpuçları

This article is also available in: English, Spanish, Portuguese and Russian 

Her araştırma makalesinin farklı yönleri vardır ve bir dönem ödevi, yaratıcı yazı ödevi, kompozisyon stili ödev veya düşünce makalesinden farklıdır. Bir araştırma makalesi (özellikle APA stili gerektiren bir makale), herhangi bir kişisel bilgiyi (hem içerik olarak hem de yazı stilinizle) dışarıda bırakmanız gereken ve daha önce ortaya konan araştırma bulgularına kattığınız yenilikleri vurgulamanız gereken (giriş bölümü), ve tüm bunların nasıl yapıldığına odaklanmanız gereken ve de bulgularınızın ne olduğunu sunmanız gereken bir yazı çeşididir. Araştırma makaleleri, genellikle benzer olmakla birlikte farklı gereksinimlere sahip olurlar. Bu, öğrencilerin kafasını karıştırmak veya hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelmesin, daha ziyade alanlar arasında farklılık gösteren yayın gereksinimlerinden kaynaklanır. Örneğin, bilginin türü ve sunulma şeklinin davranış dergileri için sosyal psikoloji dergilerinden farklı gereksinimleri vardır ve bunları farklı yöntemlerle ortaya koymanız gerekmektedir. Size en iyi tavsiyemiz, APA yazım akademik yönergelerini takip etmeniz olacaktır.

APA Yazım Stili Hakkında Genel İpuçları

Kişisel olmayan tarz.

Bir kılavuz olarak, istisnalar olsa da birinci kişiyi kullanmayı en aza indirin. Örneğin, “bu çalışmayı biz yaptık…” yerine “bu çalışma yapıldı…” yazmalısınız. Bununla ilgili detaylı sorularınız için APA Yayın Kılavuzuna bakın.

Kişisel ifadeler veya anekdotlar eklemeyin.

Örneğin, “Kız kardeşime teşhis konulduğu için yeme bozukluklarını incelemekle ilgileniyordum…” Bu gibi bir cümle kesinlikle bir araştırma makalesine ait değildir. Tamamen bilimsel dil ile yaklaşın.

Fiil zamanları önemlidir.

Bir kılavuz olarak geçmiş zaman kullanın. Örneğin, “sonuçların gösterdiği” yerine “belirtilen sonuçlar” gibi. İstisnalar olabilmektedir. Bununla ilgili sorularınız için APA Yayın Kılavuzuna bakın.

Kısaltmalardan kaçının.

Kısaltmaları dilbilgisi açısından kullanmayın. Örneğin, “takip etmiyor” demek için “it doesn’t follow” yerine “’it does not follow” şeklinde açıkça yazmanız gerekiyor.

Çeşitli terimler için en güncel olanı kullanın.

Özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, cinsel yönelim vb. içeren bir makale yazıyorsanız, uygun terimlerle güncel kalın. APA Kılavuzu, araştırma makalelerinde kullanılması uygun görülen terimler hakkında bilgi içerir.

Alıntılar.

Kaynaklarınızı belirttiğinizden emin olun. Mümkün olduğunca kendi sözcüklerinizle ifade etmeye çalışın (kopyalama yapmak yerine). Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

 1. Metinde bir gerçeği belirtin veya bir iddiada bulunun; daha sonra kaynağınızı aynı cümle içinde parantez içinde belirtin: “5 yaşındaki çocuklar için anında hatırlamanın son derece sınırlı olduğu gösterilmiştir (Jones, 1998). Veya “Önceki araştırmalar, işitsel bir uyarana verilen yanıtın görsel bir uyarana verilen yanıttan çok daha hızlı olduğunu göstermiştir (Smith & Jones, 2003).”
 2. Kaynağı cümlenizin konusu olarak kullanabilirsiniz: “İlgili bir çalışmada Jones (2005) şunu buldu…”. Veya “Benzer bir çalışmada Jones ve Smith (1999) şunu buldu…” gibi.

APA Formatlı Bir Araştırma Makalesinin Bölümleri

Başlık sayfası

Bir başlık (kısaltılmış başlık, 50 karakterden uzun olmayan ve tamamı büyük harflerle yazılı) ve sayfa numarası, başlık, yazar ad(lar)ı ve kurum adı içermelidir. Tamamı çift aralıklı yazılmalıdır (eğitmen adı, dersin adı vb. içermemelidir).

 1. Sayfa numaraları her zaman sağ üst köşededir.
 2. Başlık – sayfanın yaklaşık yarısında ortalanır. Örn: “Bir Araştırma Makalesinde APA Formatını Doğru Kullanmak”
 3. Ad – başlığın altında ortalanır. Örn: “Jane Smith”
 4. Kurum adı – devam ettiğiniz okul; isim(ler)in altında toplanmıştır. Örn: “Kuzey Dakota Üniversitesi”

Özet

 1. Bir APA belgesinin her bölümü için yaklaşık bir cümlede çalışmanın temel bir tanımını içermelidir.
 2. 150 – 250 kelime arasında olmalıdır.
 3. Özet bölümü, makalenizin 2. sayfası olmalı ve o sayfadaki tek şey olmalıdır.
 4. “Özet” bu sayfanın başlığıdır ve ortalanarak koyu yazılmamalıdır.
 5. Özet bölümünün altında anahtar kelimeleri listelemek, araştırmacıların makalenizi veritabanlarında bulmasına yardımcı olur.

Giriş

 1. Araştırılan yapının açık ve net tanıtımını içermelidir.
 2. Tüm yapılar doğru ve açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
 3. Literatür taraması, incelenen yapı hakkında bilinenleri aktarır.
 4. İncelemede kullanılan profesyonel bir dergiden alınan literatür bilgisi uygundur.
 5. Fikirlerin mantıksal bir sunumu olmalıdır (yani, mantıksız atlamalar veya alıntılar olmamalı.).
 6. Önerilen araştırma, halihazırda bilinenler bağlamında tartışılır.
 7. Hipotezler belirtilir.
 8. Bildirinizin başlığı ortalanarak ve koyu yazılmadan yazılır.
 9. Alt başlıklarınız varsa, bunlar kalındır ve sola doğru yazılır.
 10. Metin içi alıntı örneği: Bir cümleye şununla başlamak:
  1. Bandura, Ross ve Ross (1963)…
  2. Metin içi alıntıya başka bir örnek: Bir cümle yazdınız ve şu alıntıyla bitiyor: …… (Bandura,1978).

Yöntem (veya Metot)

 1. Yöntem, girişin bittiği yerde başlar. Yeni bir sayfaya geçmeye gerek yoktur.
 2. “Yöntem” başlığı koyu ve ortalanarak yazılmalıdır.
 3. Okuyucunun çalışmayı kolayca tekrarlamasına imkan verecek yeterli bilgiyi sağlamalıdır, ve bunlara aşağıdakiler dahildir:
 4. Katılımcılar: Miktarları ve sayıları açıklayın: kaç tane (N=), cinsiyet, ırk/etnik köken, ortalama yaş vb. (çalışmayla ilgili olabilecek herhangi bir demografik bilgi) ve ayrıca katılımcıların nasıl işe alındığını.
 5. Malzemeler: Kullanılan ölçüleri veya araçları tanımlayın ve varsa, geçerlilik ve güvenilirliğin yanı sıra herhangi bir önlemin ölçeği hakkında bilgi ekleyin.
 6. Prosedür: Çalışmayı yürütme sürecini tanımlayın (örneğin, bilgilendirilmiş olurun imzalanması, prosedürlerin sırası – veya anketler, katılımcıların zamanları için nasıl veya ne şekilde tazmin edilip edilmediği, herhangi bir bilgilendirme prosedürü, vb.).

Sonuçlar

 1. Uygun istatistikleri içermelidir:
  1. Bu, çalışmanızın tasarımına bağlı olacaktır; kullanılacak uygun istatistiksel testle ilgili sorularla akademik danışmanınız ile görüşün.
  2. Kesin değer rapor edilir, örneğin p = .02 olarak verilmelidir ve p < .05 olarak verilmemelidir.
 2. İstatistiklerin uygun sunumunu içermelidir.
 3. İstatistiklerin uygun yorumunu içermelidir. Sonuçlarınızın anlamını doğru bir şekilde yorumladığınızdan emin olun (örneğin, p= .04 = önemli sonuç); sayıların ne anlama geldiğini bilin.
 4. Sonuçlar, yöntem kısmının bittiği yerde başlar. Yeni bir sayfaya geçmeye gerek yoktur.
 5. “Sonuçlar” başlığı koyu ve ortalanarak yazılmalıdır.
 6. Yazarken daima kullanılan testler ve yöntemlerden bahsederek sonuçlarından konuşun.
 7. Her zaman bulunan sonucu istatistiki bilgi ile yorumlayın ve bu istatistik sonucunun da ne kadar güvenilir ve anlamlı olduğundan bahsedin.

Tartışma

 1. Orijinal hipotezlerin desteklenip desteklenmediğine dair net bir beyan içermelidir.
 2. Bulguları uygulanabilir teoriyle ilişkilendirmek de dahil olmak üzere, mevcut bulgular ile diğerlerinin çalışmaları arasındaki benzerlik ve farklılıkların araştırılmasını içermelidir.
 3. Sınırlamaların tanımını ve alternatif açıklamaları içermelidir.
 4. Bulguların önemi ve sonuçları hakkında yorumlar içermelidir.
 5. Tartışma kısmı, sonuçlar kısmının bittiği yerde başlar. Yeni bir sayfaya geçmeye gerek yoktur.
 6. “Sonuçlar” başlığı koyu ve ortalanarak yazılmalıdır.
 7. Bu kısımda yazmaya başlarken mutlaka hipotez yeniden yazılmalı ve vurgulanmalıdır ve çalışmada ne yapıldığı okuyucuya aktarılmaya çalışılmalıdır.
 8. Kısaca sonuçlardan bahsedilmelidir ve ardından tartışmaya geçilmelidir. Bu kısım önemlidir, çünkü her sonuç için okuyucuya kısaca sonuçlar hatırlatılmalı ve literatür bilgisi ile yoğrulmalı ve yorumlanmalıdır. Bu sonuç tekrarı veya hatırlatma işi yapılırken asla sonuçlar kısmının bir kopyası ve bire bir tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Aksi halde sürekli yinelenen cümleler varlığı nedeniyle makaleniz red alabilir.
 9. Mutlaka çalışmanın öneminden ve farklılığından bahsedilmelidir.
 10. Sonlara doğru, çalışmanın limitlerinden bahsedilebilir ve hatta potansiyel gelecek çalışmalarda neler yapılabilir tartışması da yapılabilir.

Referanslar

 1. Alfabetik sırada olmalıdır, aşağıdaki farklı referans biçimlerine ilişkin örneklere bakın;
  1. Örnekler dergi makaleleridir.
  2. Diğer referans biçimleri için (örn. internet kaynakları, düzenlenmiş kitaplar) APA Kılavuzuna bakın.
 2. Referanslar kısmı yeni bir saydafa başlamalıdır. Bu nedenle tartışma biter bitmez yeni bir sayfaya geçerek referanslar yazılmalıdır.
 3. İyi bir referanslar listesi görmek isterseniz mutlaka kabul edilmiş ve yayınlanmış bir makalenin referanslar kısmına bakmanız önerilmektedir. Böylece sizden öncekiler nasıl yazmış göreceksiniz ve siz de onlar gibi doğru yazabileceksiniz (eğer aynı dergide yayınlamak istiyorsanız).

Tablolar/Grafikler

Tüm tablo ve grafikler bir numara ile etiketlenmelidir, bir başlık içermelidir, kendi sayfasında listelenmelidir ve eklerde yer almalıdır.

 1. Aşağıdaki örnek tablo tipik bir “APA stili” tablodur.
 2. Grafikler kullanılan ölçeğe uygun olmalıdır (örn. nominal, sıra, aralık, oran).
 3. Tablo ve grafik türleri hakkında daha fazla bilgi için APA Kılavuzuna veya eğitmeninize danışın.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
X

Ücretsiz makalelerinizi tükettiniz.

Araştırma yazarlığı ve akademik yayıncılık konusundaki tüm kaynaklarımıza sınırsız erişim sağlamak için ücretsiz üye olun:

 • 320 + blog makaleleri
 • 50+ Web Seminerleri
 • 10+ Uzman podcast
 • 10+ e-Kitap
 • 10+ Kontrol Listesi
 • 50+ İnfografikler
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications