18

Araştırmacılar Nasıl Hayalet Yazarlardan Uzak Durabilir: Makale Yazmada Gerekli 5 Kullanışlı Araç

This article is also available in: English, SpanishPortuguese, and Russian

Bilim dünyası hayalet yazar sorunuyla karşı karşıya kalmış bir durumdadır. Bu hayalet yazarlar genellikle tıbbi yayınevlerine bağlıdırlar ve bir ilaç firması için makale yazmakla ilgilenirler. Makalenin yazarı olarak yerleşik veya ünlü bir bilim insanının adını kullanabilir. Genellikle, bu tür makaleler iyi bilinen dergilerde yayınlanır ve geniş çapta dolaşır. Çoğu zaman bu tür makalelerde olumsuz etkiler gözden kaçırılır. Bu, bilimsel olarak yararlı olmayan veya yaşamı tehdit eden yan etkilere sahip olabilecek bir ilacın reçete edilmesi gibi yozlaşmış bir uygulamaya yol açacaktır. Bu yazımızda, günümüzün bilimsel yayıncılığı içindeki bu kötü hayalet yazarlık uygulamasını tartışacağız.

Bilimsel makaleler, kişisel akademik beceri ve kariyer gelişiminin önemli bir parçasıdır. Bilim dünyası, gelecekteki tıp uygulamalarının temellerini atan tıp dergilerini yayınlayan makalelerle doludur. Ancak, özellikle son zamanlarda devam eden bir ‘hayalet yazar’ sorunu mevcuttur. Hayalet yazar terimi, bir yazıya önemli ölçüde katkıda bulunan bir kişinin, yazarlar veya teşekkür kısmında belirtilmediği anlamına gelir. Hayalet yazarlar, 20. yüzyılın sonlarında profesyonel tıp yazarlarının geliştirilmesinden sonra gelmiştir. Dünya çapında bu türden binlerce hayalet yazar vardır. Avrupa Tıp Yazarları Birliği’ne göre, hayalet yazar, makale çıkarmak isteyen bir yazar için makale hazırlayan ve yazan kişidir, ancak bu hayalet yazara yazarlık ünvanı verilmez. Kısaca para ile tutulmuş bir yazarlık görevi gibi düşünülebilir.

Hayalet yazar ya da ghost writing kavramının tamamı, aslında ham verilerin anlaşılır bir belgeye dönüştürülmesi ihtiyacına dayanmaktadır. Ancak, bu konsept büyük ölçüde suistimal edilmiştir ve ne yazık ki meşhur biyomedikal dergiler bile bundan korunamamaktadır. Bir çalışma, Cochrane İncelemelerinin bile gerçek yazar olmaya hak kazanmayan ve ICJME tarafından belirlenen yazarlık yönergelerine uymayan yazarların %39’una sahip olduğunu ve bu yazarların %11’inin hayalet yazarlar olduğunu bildirmiştir.

Hayalet yazarlık hakkında detaylar

Hayalet yazarlığın kapsamı çok geniştir. Çeşitli alanlarda yapılan çok sayıda araştırma sonucunda elde edilen bilimsel verilerin büyük bir kısmının sunulabilir bir bilimsel belgeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunu yapmanın bir yolu, araştırmacıların ham verileri anlaşılır bir belgeye getirmelerine etik olarak yardımcı olan profesyonel tıp yazarlarının kullanılmasıdır. Diğeri ise Tıp Eğitimi ve İletişim Şirketi veya MECC’ye aittir ve bu şirket, bilimsel yazma ve düzenleme alanında bir dizi profesyonel uzmanı içerir. Bu MECC, endüstri tarafından finanse edilir ve şirketin ürünleri lehine makaleler yazmak için ödenir. Ancak, bir ürün veya ilaç için olumsuz etkileri göz ardı ederek bir şeyler yazmak için tıbbi yazı ajanslarının veya bağımsız yazarların meşru hizmetleri, kazanılmış menfaat için kullanılıyorsa, işte bu hayalet yazarlığı oluşturur.

Çoğu zaman hayalet yazarlar büyük ilaç şirketleri tarafından finanse edilmektedir. Bu uygulamanın temel ilkesi, ilaç şirketlerinin, alanında köklü bir bilim insanına değişiklik yapmasına izin verilen veya verilmeyen bir makaleyi hazırlaması için hayalet yazarları finanse etmesi ve ardından yayın için saygın bir dergiye göndermesidir. Uzman bilim adamı bazen bu yanlış uygulamanın finansmanının farkında bile değildir. Bu endüstri tarafından finanse edilen hayalet yazarlar, ilacın olumlu yanını öne çıkarmayı ve çoğu zaman ilacın olumsuz etkilerini gözden kaçırmayı amaçlamaktadır. Tanınmış dergiler genellikle tercih edilir, çünkü bu, makaledeki bilimsel verilere güvenilirlik getirir. Derginin itibarı ne kadar yüksek olursa, hedef kitlesi o kadar büyük olur ve atıf sayısı da o kadar yüksek olur ve böylece asıl makaleye ağırlık eklenir. Yayınlanan makale tüm dünyada dolaşır ve bu şekilde ilaç şirketleri, tanınmış bir dergide bir uzman tarafından önerilen ilacın satışından büyük karlar elde eder. Tıp literatüründe hayalet yazarlara çok büyük paralar ödendiği de rapor edilmiştir.

Hayalet yazarsız bir akademik kariyer için önemli araçlar

Bunun yerine, makalenizi kendiniz yazabilir ve çeşitli servislerden yararlanarak makalenizin iyi dergilerde yayınlanmasını garantileyebilirsiniz. Böylece hayalet yazarlardan uzak durmuş olur, kalitenizden ödün vermemiş olursunuz. Aşağıda kendi kendinize iyi bir makale yazmak için yardımcı araçlar veriyoruz.

1.Trinka AI

Trinka, akademik ve teknik yazılar için özel olarak geliştirilmiş yapay zeka temelli çevrimiçi bir dilbilgisi denetleyicisi ve dil düzeltme aracıdır. Trinka, size en iyi önerileri verebilmek için her konuda en iyi yazılmış makalelerden öğrenmektedir. Trinka, akademik ve teknik yazı için özel olarak oluşturulmuş dünyanın ilk dilbilgisi ve dil geliştirme aracıdır. Trinka, yazarla birlikte çalışarak ve bütünsel dil geliştirmeyi sağlamak için dilbilgisi ve yazım denetimlerinin ötesine geçerek öne çıkmaktadır. Trinka, diğer dilbilgisi denetleme araçlarının bulamadığı, akademik yazıya özgü zor hataları bulabilmektedir. Gelişmiş İngilizce dilbilgisi hatalarından bilimsel ton ve stile kadar, Trinka hepsini kontrol edebilmektedir.

Akademik ve teknik yazılar için özel olarak oluşturulmuş bir dil geliştirme aracı olan kısa süre önce piyasaya sürülen yazı asistanı Trinka, bilimsel yazarların özel ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Yapımı yıllar süren Trinka, makalelerin akademik İngilizce kullanımını ve teknik kelime dağarcığını geliştirmek ve bunları yayına hazırlamak amacıyla bilinçli olarak oluşturulmuştur. Trinka, dilbilgisi, yazım, kullanım ve alana özgü hataları düzeltir ve bilim insanlarının araştırmalarını kısa ve öz ve ilgi çekici bir şekilde İngilizce olarak iletmelerine yardımcı olur.

Akademik stil kılavuzları, teknik yazım, teknik ifadeler, akademik ton, kelime sayısını azaltma, tarafsız dil, belirsiz dil, gelişmiş dilbilgisi, cümle yapısı, kelime seçimi, ABD/İngiltere tarzı ve diğer detaylı açıklamalar gibi bir akademik dilbilgisi denetleme aracında olması gereken tüm özelliklere sahiptir. Trinka, doğruluk ve kapsam arasında ince bir denge sağlayabilmiş ve yayına hazır olma özelliği nedeniyle akademik yazıya en çok uygun olan dilbilgisi denetleme aracı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Trinka, yazı ve konu bağlamında yazılan her kelimeyi tanımak için gerçek zamanlı olarak çalışarak konular arasındaki yazı stil farklılıklarını kavramış ve makalenin konusuna özel düzeltmeler sağlamıştır. Trinka, ayrıntılı önerilerle yazarların yazma becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olur.

2. Enago’s Plagiarism Checker

Makalenizi intihal için kontrol etmenin birkaç yolu vardır. En yaygın yol, hazır ücretsiz yazılımları kullanarak bir ön çevrimiçi kontrol yapmaktır. Ancak, bunların sınırlı kelime sayısı (genellikle 1000 kelime civarında), veritabanlarına sınırlı erişim vb. gibi çeşitli sınırlamaları olacaktır. Bir sonraki seçenek ücretli intihal kontrol yazılımlarıdır. Ayrıca Enago’nun intihal denetleyicisi gibi intihal kontrol hizmetleriniz de var. Bu hizmet, intihal içermeyen araştırma makaleleri göndermenize yardımcı olmak içindir. Bu hizmet, açık ve anlaşılması kolay raporların avantajıyla birlikte gelir. Kasıtlı veya başka türlü intihal, etik ihlalidir. Makalenizin reddedilmesine yol açar ve bir yazar olarak itibarınızı ve güvenilirliğinizi zedeleyebilir. Enago’nun gelişmiş İntihal Kontrolü hizmetini seçtiğinizde, gelişmiş bir intihal yazılımı kullanarak kopyanızın orijinalliğini değerlendirmenize yardımcı olurlar ve makalenizin intihal için işaretlenebilecek alanlarını vurgulayan bir rapor sunarlar

3. Trello

Trello, dünyanın her yerinden milyonlarca insanın güvendiği, projelerinizi yönetmenin ve her şeyi organize etmenin kolay, ücretsiz, esnek ve görsel yoludur. Trello, projelerinizi panolar halinde organize eden bir işbirliği aracıdır. Trello, bir bakışta neyin üzerinde çalışıldığını, kimin ne üzerinde çalıştığını ve bir süreçte bir şeyin nerede olduğunu söyler. Her notun sizin ve ekibiniz için bir görev olduğu, yapışkan not listeleriyle dolu bir beyaz tahta hayal edin. Şimdi bu yapışkan notların her birinin fotoğraflara, BitBucket veya Salesforce gibi diğer veri kaynaklarından eklere, belgelere ve ekip arkadaşlarınızla yorum yapmak ve işbirliği yapmak için bir yere sahip olduğunu hayal edin. Şimdi o beyaz tahtayı akıllı telefonunuzla gittiğiniz her yere götürebileceğinizi ve web üzerinden herhangi bir bilgisayardan ona erişebileceğinizi hayal edin. Bu Trello’dur.

4. Scopus

Scopus, Elsevier’in 2004 yılında başlatılan özet ve atıf veri tabanıdır. Scopus, yaklaşık 11678 yayıncıdan yaklaşık 36377 başlığı kapsar ve bunların 34346’sı üst düzey konu alanlarındaki (yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fizik bilimleri ve sağlık bilimleri) hakemli dergilerdir. Scopus, hakemli literatürün en büyük özet ve atıf veri tabanıdır: bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans bildirilerini içermektedir. Scopus, dünyanın her yerinden kritik araştırma çıktılarına benzersiz ve sürekli erişim sağlar. Akademi, hükümet ve şirketleri birbirine bağlamak için platform, araçlar ve içgörüler sağlar. Daha geniş Elsevier çözüm portföyüyle birlikte Scopus, daha fazla finansman kaynağı ortaya çıkarır.

5. Mendeley

Mendeley referans yöneticisi, referans kitaplığınızı oluşturma ve düzenleme, makaleler arasında notlar ve açıklamalar oluşturma, başkalarıyla iş birliği yapma ve yazdığınız makalelere alıntılar ve bibliyografyalar ekleme görevlerini basitleştirmenize yardımcı olur. Hem masaüstü hem de web uygulaması olarak kullanılabilir. Mendeley masaüstü ve web sürümleri, görünüm ve işlevsellik açısından aynıdır. Referans eklediğinizde veya değişiklik yaptığınızda kitaplığınız buluttaki yedeklemesiyle otomatik olarak eşitlenir. Kitaplığınızı çevrimdışı kullanılabilir olacak şekilde ayarlayıp istediğiniz yerde çalışma şansınız mevcuttur.

Çeşitli yöntemler kullanarak referansları içe aktarın: Bilgisayarınızdan PDF’leri sürükleyip bırakın, Dosyaları bilgisayarınızdan içe aktarabilirsiniz veya el ile manuel bir giriş oluşturabilirsiniz. Mendeley’in akıllı koleksiyonlarını kullanarak veya kendi özel koleksiyonlarınızı oluşturarak referanslarınızı düzenleyin. Referanslarınızı yazar, başlık, yıl ve kaynağa göre de arayabilirsiniz. Yapışkan notlarla PDF’lere açıklama ekleyebilir, metni vurgulayabilir, ayırt etmek için farklı renkler kullanabilir ve çoklu sekme biçimini kullanarak aynı anda birden çok PDF üzerinde çalışabilirsiniz. Mendeley, bir belgede nereye ulaştığınızı hatırlar ve PDF’lerinizi tüm cihazlarda aynı konumda açar.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
X

Ücretsiz makalelerinizi tükettiniz.

Araştırma yazarlığı ve akademik yayıncılık konusundaki tüm kaynaklarımıza sınırsız erişim sağlamak için ücretsiz üye olun:

  • 320 + blog makaleleri
  • 50+ Web Seminerleri
  • 10+ Uzman podcast
  • 10+ e-Kitap
  • 10+ Kontrol Listesi
  • 50+ İnfografikler
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications