Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke

İntihal Kontrolü

Makalenizle herhangi bir tanınmış dergiye başvuru yaptığınızda yazınız intihal edilmiş içeriğe karşı incelemeye alınır. İntihal, bilmeyerek yapılmış dahi olsa, etik değerlerin çiğnenmesi olarak görülür ve içerikte herhangi bir intihale rastlanması makalenizin otomatik olarak reddedilmesine sebep olur. Bunun yanı sıra bir yazar olarak güvenilirliğinize ve isminize zarar verir.

Buna benzer durumların önüne geçmek için kurulan Enago'nun İntihal Kontrolü servisi, yazınızda intihal olarak işaretlenmesi muhtemel bölümleri tespit etmenizi sağlar. İleri düzeyde hazırlanmış intihal kontrolü programını kullanarak yazınızın orijinalliğini kontrol ediyoruz. Söz konusu bölümlerin altını çizerek size bir rapor sunuyoruz.


  • Etki faktörü yüksek dergilerin çoğunluğu tarafından kullanılmaktadır.
  • 50 milyonun üzerinde belge üzerinde eşleştirme yoluyla inceleme yapmıştır.
  • Açık ve anlaşılır bir raporlama sistemine sahiptir.

Örnek

İntihal Kontrolü Nasıl Çalışır?

pc-submit

1. Adım

Makalenizi Enago'ya gönderirken iThenticate seçebilirsiniz.

pc-scan

2. Adım

Tercih ettiğiniz programı kullanarak makaleniz üzerinde intihale karşı tarama yaparız.

pc-report

3. Adım

İntihal içermesi olası kısımların işaretlendiği ve orijinal içeriğe ulaşabileceğiniz bağlantılar içeren bir rapor elinize ulaşacaktır.

SSS

Hangi formattaki dosyaları kabul etmektesiniz?
Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, Latex vb. tüm dosya türlerini kabul ediyoruz.

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...
Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...