İyi Bir Araştırma Danışmanı Nasıl Olur?

Üniversitelerdeki danışmanlık veya gözetmenlik konularından önceki yazılarımızda epeyce bahsettik. Peki iyi bir araştırma danışmanı olmak için hangi yeteneklere sahip olunması gerektiğini söyledik mi?

Araştırma danışmanlığı, fakülte içinde oldukça geniş kapsamlı ve karışık bir görev alanıdır. Araştırma danışmanının sorumlu olduğu görevler arasında, öğretim sorumlulukları, yönetim kurulu atamaları, araştırma – geliştirme, bağış toplama ve görev yazma gibi birçok madde bulunur. Bu görevdeki insanlardan beklenen bununla da sınırlı değildir. Özellikle araştırmacıların, danışmanlarından belli başlı beklentileri vardır. Araştırma konusu ile ilgili olması, istendiği zaman erişilebilirlik, iletişimin düzenli olması ve destekleyici olması bunlardan bazılarıdır. Bu beklentilerin karşılanıp karşılanmaması, danışmanın iyi veya kötü olduğunu belirleyen önemli unsurlardır.

Ismarlama çözüm
Yukarıda bahsettiğimiz bazı değişkenler dikkate alındığında, öğrenci-danışman ilişkisi o kadar da kolay değildir. Birçok öğrenci, danışmanlarının onlara yeteri kadar ilgi göstermediğinden ve yardımcı olmadığından şikâyet eder. Öğrencilerin mezun olup olmamaları onlar için çok da önemli değildir. Aslında bu sorunu ortadan kaldıran, danışmanlar için düzenlenmiş bazı sözleşmeler vardır. Bu sözleşmelerde, danışmandan beklenenler açıkça belirtilir.  Fakat buna uyan pek fazla kişi de yoktur. Yani, kısacası, en gerekli olan şey, öğrencinin ihtiyaçlarını anlayabilmek için ona zaman ayırmak ve ardından beraber koordineli bir şekilde hareket etmektir.

Danışmanın görevleri
Danışmanların görevleri, öğrencinin ihtiyaçlarına göre çok farklı alanlara çekilebilir. Ancak işi temel bir düzleme oturtmak için bu görevleri sınıflandırmak gerekir. Alfred Kadushin de danışmaların görevlerini üç ana alanda gruplandırmıştır:

  • Eğitimsel: Öğrenciye, gerekli araştırma metotlarını öğreterek, mezun olduktan sonra bağımsız bir şekilde araştırmalarını yürütebilmesini sağlamak.
  • Yönetimsel: Doktora öğrencisine, araştırma projelerinin hangi süreçlerden geçtiğine dair fakültenin iç ve dış protokolleri konusunda yardımcı olmak.
  • Destekleyici: Öğrencinin sıkıştığı ve kafasının karıştığı durumlarda, gerekirse duygusal destek sağlamak bile danışmanın görevleri arasındadır.

Hassas yetenekler
Deneyimli akademisyenlere göre iyi bir danışman, hassas yönetimsel yeteneklere de sahip olmalıdır. Araştırma profesyonellerinin ihtiyaçları ile ilgili empati kurabilen ve bu ihtiyaçlara esnek ve duyarlı davranabilen danışmanlar, her öğrencinin ve fakültenin istediği tarzda akademisyenlerdir. Özellikle, oldukça yıpratıcı olan doktora tezi sürecinde, hem danışman, hem de öğrenci cephesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Fakat karşılıklı saygı ve profesyonellik çerçevesinde hareket edilirse, bu süreç her iki taraf için de harika bir deneyim olacaktır.

Cevap bırakın

Your email address will not be published.