İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriHukuk

Brezilya’da patent başvurusu prosedürü, bir başvuru formunun Ulusal Endüstriyel Mülkiyet Enstitüsü’ne (Portekizce kısaltması: INPI) ibraz edilmesiyle başlar; bu başvuruda en az başvuru formu, açıklama taslağı, taleplerin kapsamı, özet ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir makbuz bulunmalıdır. Bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde INPI, bir kontrolör aracılığıyla formalite ile ilgili olarak bir bildirimde bulunacaktır ; başvuru sahibi 30 gün içinde bu bildirime yanıt vermelidir. Bildirime yanıt verilmemesi halinde başvuru geçersiz ve geri çekilmiş kabul edilir.

Brezilya'daki Sınai Mülkiyet Yasası’na göre, ibraz edilen patent başvurusu, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra incelenmemiş patent başvuruları yayınında ilan edilebilir. Bununla birlikte, INPI tarafından saklanan patent başvurularının yüksek hacmi dikkate alındığında, ibraz edilen patent başvurusu tipik olarak yaklaşık 2-3 yıl sonra kamuoyuna duyurulur. İncelenmemiş patent başvurularının yayın tarihinden inceleme sonuna kadar geçen dönemde üçüncü taraflar ve başvuru sahibi incelemeye yardımcı olacak görüşlerini ibraz edebilir.

Bir başvuru sahibinin, başvuru tarihinden itibaren 36 ay içinde başvurunun incelenmesi için talepte bulunması gerekir. 36 ay içinde inceleme talebinde bulunulmaması halinde başvurunun geri çekildiği kabul edilecektir. Ancak, başvuru sahibi, geri çekilme tarihinden itibaren 60 gün içinde önceden belirlenmiş bir ücreti ödeyerek geri çekilen uygulamayı yeniden işleme alabilir. Başvuru sahibi bu süre dahilinde de başvuruda bulunmazsa, başvurunun geri çekildiği kesinleşecektir.

Ayrıca, başvuru sahibinin, yapılan başvurunun içeriğini açıklığa kavuşturmak veya açıklamak üzere inceleme talebinde bulunduğu tarihe kadar açıklama taslağı ve taleplerin kapsamı konusunda değişiklikler ibraz etmesine izin verilebilir. Bununla birlikte değişiklikler, başvuru yapılırken ilk açıklanan içeriklerin değiştirilmesi ile sınırlandırılmalıdır. İnceleme talebi yapıldıktan sonra (başvuru sahibinin kendiliğinden verdiği karar ile veya bir kontrolörün bildirimiyle) koruma talep edilen kapsamı değiştiren ya da genişleten değişiklikler kabul edilemez. Bu anlamda, sadece talep edilen konuyu sınırlandıran değişiklikler kabul edilebilir.

İnceleme döneminde iki türde resmi bildirim yapılacaktır: bir kontrolörün bildirimi ve ret sebeplerine ilişkin nihai olmayan bildirim. Başvuru sahibi, incelenmemiş patent başvurularının yayın tarihinden itibaren 90 gün içinde bu bildirimlere cevap vermelidir.

Basit bir ifadeyle, bir kontrolörün bildirimi genellikle açıklık gereksinimlerinin ihlali veya destek gereksinimlerinin ihlali gibi resmi gereksinimleri içerir. Ret nedenlerinin nihai olmayan bildirimi durumunda başvuru reddedilebilir. Bu tipik olarak yenilik ve buluşun olmaması gibi patent alabilirlik gereksinimlerinin ihlali durumunda ortaya çıkar. Düzenlenecek resmi bildirim sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. INPI patent verme ya da patenti reddetme kararını, incelenmemiş patent başvuruları yayınında ilan ederek inceleme sürecini sonlandırır.

 The procedure for a patent application in Brazil is initiated by filing an application form with National Institute of Industrial Property (Portugese abbreviation:1INPI), in which at least an application form, draft of descriptions, scope of claims, abstract and proof of payment of the application fee must be submitted. Failure to fulfill these requirements will cause INPI to issue a notification by an examiner in relation to formality, to which the applicant must respond within 30 days. If the applicant fails to respond to the notification, it the application 2will be deemed withdrawlwithdrawn3.

According to the IP Code in Brazil, a filed patent application is may be publicized in the publication of unexamined patent applications after 18 months from the date of application. However, with a consideration of a high volume of the backlog of patent applications retained in by the 4INPI, a filed patent application is typically publicized after approximately two to three years from the date of application. During the period from the date of the publication of unexamined patent applications until the end of examination, any third party and the applicant (for the purpose of assisting the examination) are allowed to submit their opinions.

An applicant is required to file a request for examination of the application within 36 months from the date of application. Failure to file a request for examination within 36 months will be deemed withdrawal of the application. However, an applicant is allowed to recover the withdrawn application by paying a predetermined fee within 60 days from of the date of the withdrawal. Even so,5 Iif an applicant still fails to comply with the time limit, the application will be confirmed as withdrawn.

 According to the IP Code in Brazil, an applicant is given an opportunity to submit amendments to the draft of descriptions and scope of claims by the time when the applicant files a request for examination, in order to clarify or define the contents of filed application. However, any amendment should be restricted to the amendment of the contents first disclosed at the time of filing an application. After a request for examination has been filed, any amendment, either by an applicant’s spontaneous decision or by a notification by an examiner, is not acceptable if the amendment could change or expand the claimed scope of protection. In this sense, the only amendment6s limiting claimed subject matter may possibly 7be accepted.

During the period of examination, two types of official notifications, i.e. notification by an examiner and non-final notification of reasons for refusal will be issued. The applicant is required to respond to these notifications within 90 days from the date of publication of unexamined patent applications.

To put it simply, notifications by an examiner are generally composed of formality8 requirements such as a violation of requirements of clarity or a violation of support requirements. In a case of a non-final notification of reasons for refusal, an application may be rejected typically due to a violation of the requirements of patentability such as lack of novelty9 and inventive stepinvention. No limit is stipulated in the number of issuable official notifications. INPI announces its decision to grant or refuse a patent in the publication of unexamined patent applications thus ending the process of examination.

 1. [Omission] The unabbreviated term had been omitted in the translation
 2. [Meaning change/mistranslation] [Clarity] The subject has been reintroduced for accuracy and clarity
 3. [Readability] The right form of the term has been used for readability
 4. [Accuracy] [Omission] Added missing phrase and rephrased the clause to maintain accuracy as per source text
 5. [Clarity] Removed unnecessary phrase for clarity as per source text
 6. [Accuracy] Changed the word to its plural form as per source text
 7. [Repetition & redundancy] Removed unnecessary word to avoid repetition
 8. [Technical term/word choice] Change the word for technical accuracy
 9. [Incorrect spelling/typographical error] Corrected the spelling for accuracy

In Brazil, 1Tthe procedure for a patent application in Brazil is initiated by filing an application form with National Institute of Industrial Property (Portugese abbreviation:2INPI), in whichinvolving the submission of at least an application form, draft of descriptions, scope of claims, abstract and proof of payment of the application fee must be submitted. Failure to fulfill payment. If these requirements will causeare not fulfilled, INPI to issueissues a notification by an examiner in relation to formality, to which, the applicant must respond to this within 30 days. If the applicant failsFaliure 3to respond to the notification leads to, it the application 4will bebeing deemed invalid and withdrawlwithdrawn5.

According to the Brazilian IP Code in Brazil, a filed patent application is may be publicized in the publication of unexamined patent applications after 18 months from the date of application date. However, with a consideration of aconsidering the high volume of the backlog of patent applications retained in by the INPI6, a filed patent application is7, this typically publicized aftertakes approximately two to three2-3 years from the date of application. During the period from the date of the publication date of the unexamined patent applications until the end of examination, any third party and the applicant (may submit their opinions for the purpose of assisting the examination) are allowed to submit their opinions. 8

An applicant is required tomust file a request for examination of the application within 36 months from the date of application. Failure to file a request for examination within 36 months date; otherwise, the application will be deemed withdrawal of the applicationwithdrawn. However, an applicant is allowed tocan recover the withdrawn application by paying a predetermined fee within 60 days from of the withdrawal date. If date of the withdrawal. Even so,9 Iif an applicant still fails to comply with thethis time limit as well, the application will be confirmed as withdrawn.

 According to the IP Code in Brazil 10Furthermore, an applicant is given an opportunitymay be allowed to submit amendments to the draft of descriptions and scope of claims by the time when the applicant he/she files a request for examination, in order to clarify. This enables clarification or define refining of the contents of filed application. HoweverNevertheless, any amendment should be restricted to the amendment of the contents first disclosed at the time of filing an application. After a request for an examination request has been filed, any amendment, either by an applicant’s spontaneous decision or by aan examiner’s notification by an examiner, is not acceptableunacceptable if the amendment could change or expand the claimed scope of protection. In this sense, the only amendments11 limiting claimed the 12subject matter may possibly 13be accepted.

During the period of examination period, two types of official notifications will be issued, i.e., notification by an examiner and non-final notification of reasons for refusal will be issued. The applicant is required tomust respond to these notifications within 90 days from the date of publication date of unexamined patent applications.

To put it simply, In simple terms, an examiner’s notifications by an examiner are generally composed ofcomprise formality14 requirements such as a violation of requirements of clarity or a violation of support requirements. In a case of a non-final notification of reasons for refusal, an application may be rejected. This typically due to a violation ofoccurs if the requirements of patentability, such as lack of novelty 15and inventive stepinvention, are violated. No limit is stipulated in the number of issuable official notifications. INPI announces its decision to grant or refuse a patent in the publication of unexamined patent applications thusthereby ending the process of 16examination process.

 1. [Readability] Changed the sentence structure for better readability
 2. [Omission] The unabbreviated term had been omitted in the translation
 3. [Clarity & Readability] Rephrased the sentence for enhanced clarity and readability
 4. [Meaning change/mistranslation] [Clarity] The subject has been reintroduced for accuracy and clarity
 5. [Readability] The right form of the term has been used for readability
 6. [Accuracy] [Omission] Added missing phrase and rephrased the clause to maintain accuracy as per source text
 7. [Repetition & redundancy] Removed phrases to avoid repetition and convolution
 8. [Flow and fluency] Removed the parenthesis to highlight an important phrase
 9. [Clarity] Removed unnecessary phrase for clarity as per source text
 10. [Word/phrase choice] Rephrased the sentence to improve language-related word choice
 11. [Accuracy] Changed the word to its plural form as per source text
 12. [Grammar] Add an article for grammatical accuracy
 13. [Repetition & redundancy] Removed unnecessary word to avoid repetition
 14. [Technical term/word choice] Change the word for technical accuracy
 15. [Incorrect spelling/typographical error] Corrected the spelling for accuracy
 16. [Word choice] Rephrased to improve the word/phrase choice for better readability

In Brazil, the procedure for a patent application is initiated by filing an application form with National Institute of Industrial Property (Portuguese abbreviation:INPI), involving the submission of at least an application form, draft of descriptions, scope of claims, abstract and proof of the application fee payment. If these requirements are not fulfilled, INPI issues a notification by an examiner in relation to formality; the applicant must respond to this within 30 days. Failure to respond to the notification leads to , the application being deemed invalid and withdrawn.

According to the Brazilian IP Code, a filed patent application may be publicized in the publication of unexamined patent applications after 18 months from the application date. However, considering the high volume of the backlog of patent applications retained by the INPI, this typically takes approximately 2-3 years. During the period from the publication date of the unexamined patent applications until the end of examination, any third party and the applicant may submit their opinions for assisting the examination. An applicant must file a request for examination of the application within 36 months from the application date; otherwise, the application will be withdrawn. However, an applicant can recover the withdrawn application by paying a predetermined fee within 60 days of the withdrawal date. If the applicant fails to comply with this time limit as well, the application will be confirmed as withdrawn.

Furthermore, an applicant may be allowed to submit amendments to the draft of descriptions and scope of claims by the time he/she files a request for examination. This enables clarification or refining of the contents of filed application. Nevertheless, any amendment should be restricted to the amendment of the contents first disclosed at the time of filing an application. After an examination request has been filed, any amendment, either by an applicant’s spontaneous decision or by an examiner’s notification, is unacceptable if the amendment could change or expand the claimed scope of protection. In this sense, only amendments limiting claimed the subject matter might be accepted.

During the examination period, two types of official notifications will be issued, i.e., notification by an examiner and non-final notification of reasons for refusal. The applicant must respond to these notifications within 90 days from the publication date of unexamined patent applications.

In simple terms, an examiner’s notifications generally comprise formal requirements such as a violation of requirements of clarity or a violation of support requirements. In a case of a non-final notification of reasons for refusal, an application may be rejected. This typically occurs if the requirements of patentability, such as lack of novelty and invention, are violated. No limit is stipulated in the number of issuable official notifications. INPI announces its decision to grant or refuse a patent in the publication of unexamined patent applications, thereby ending the examination process.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
Elsevier Social Science & Medicine; Volume 67, Issue 6, September 2008, Pages 971-981 3.00 Relationship of socioeconomic status to C-reactive protein and arterial stiffness in urban Japanese civil servants Saijo Yasuaki
MDPI Open Access Publishing Sustainability 2.396 Household Energy Consumption Behaviour for Different Demographic Regions in Thailand from 2000 to 2010 Moongraksathum Benjawan
Public Library of Science PLoS ONE 3.344 Inappropriate self-medication among adolescents and its association with lower medication literacy and substance use Lee Chun-Hsien

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...