İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriYönetim

Perakende sektöründe gelecek beş yıl içerisinde tarihinin en büyük büyümesinin kaydedileceği öngörülüyor. Mevcut oyuncuların ve yeni giriş yapan firmaların pazarı keşfetmeye hazırlandığı sektör, hızlı bir dönüşümden geçiyor. Hızla artan müşteri talebi ve uygun gayrimenkullerin bulunması sayesinde, organize perakende sektöründe önemli bir büyüme bekleniyor.

Medyanın etki alanının artması, harcanabilir kişisel gelirin yüksek yükselmesi, marka ve hizmetlerin çokluğu gibi etkenler sayesinde farkındalık düzeyi artan müşteriler, artık yalnızca en iyi ürün ve hizmetlere yöneliyor.

Bunun sonucunda ise fiyat, ürün farklılaştırması, deneyim ve hizmetin doğru kombinasyonlarla müşteriye sunulabilmesi için hem markaların hem de perakendecilerin daha fazla gelişim göstermesi gerekiyor.

Hindistan’da şu anda inşası devam eden yaklaşık 200 yeni alışveriş merkezi, 1400 süpermarket ve 400 büyük mağaza bulunuyor. Pek çok perakendecinin yüksek meblağlarda yatırım yaptığı sektörün, uzmanların öngörülerine göre 2012 yılına kadar 500-700 milyar ABD doları büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.

Kaliteli gayrimenkullerin bulunması, alışveriş merkezi yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesi ve müşterilerin yeni ortamlarda alışveriş yapmaya yönelik önyargısı sayesinde sektörün büyümesine bağlı olarak önümüzdeki birkaç yılda Hindistan’da pek çok perakende işletmesinin önemli düzeyde büyümesi bekleniyor.

Gelecekle İlgili Endişeler:
▪ Alışveriş merkezlerinin homojenliği: Bu durum, özelleştirmeye yönelerek çözümlenebilir.
▪ Envanter dönüş hızının ve stok bulunurluğunun düşük olması nedeniyle perakendecilerin operasyonlarını geliştirmesi önem kazanmaktadır.
▪ Perakendecilerin ve tedarikçilerin operasyonlarında entegrasyon ve koordinasyon olmaması: Tedarik zincirinin etkili hale getirilebilmesi için otomotiv sektörünün benimsediği etkili uygulamalardan yararlanılabilir.
▪ Teslimat süreleri ve doğru sayıda teslimat bakımından tedarikçilerin sorumlu davranmaması.
▪ Satış vergisi kanunları: Perakendecilerin ülke düzeyinde tedarik ve depolama vergilerine tabi olması, daha geniş bir envanter tutmalarına engel olmaktadır. KDV uygulaması bunu bir miktar kolaylaştırmıştır.
▪ Tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri, satın alma, tesis yönetimi ve tedarikçi geliştirme çalışmaları arasında önemli boşluklar olması: Bunların ve başka diğer sorunların ele alınabilmesi için proaktif bir eğitim verilmesi gerekmektedir.

The Rretailsector thatis sure projected to show thehighest growth in the coming next 1five years. Thesector is rapidly transforming , with the current2 players andnew-entrants preparinge to explore themarket. Momentous gGrowth are is expectedin the organized retail sector; due to the rapidly increasing consumer demand and the availability of real estate.

Moreover,thanks to the increase in the reach of media, high disposable income and availability of variety of brands and services, consumers have become more aware and are seeking only    the best.

As a result,both brands and their retailers need to expand further in order to provide theright combination of price, product differentiation, experience, and service toconsumers.

There are about 200 new malls, 1400 supermarkets, & and 400 departmentalstorescurrently under construction in India3. Many retailers are approachingwithhave made huge investments. Most forecasterssay that this sector shall touch towill reach US$500-700 billion by the year of 42012

Over next fewyears,India will witness many retail businesses gaining critical mass as with growthin the industry expedites, driven by the major aspects such as availability of quality real estate, improved mall-managementpractices and consumers preference bias 5forshopping in new environments.

Future Concerns:

No difference among the mallsMall homogeneity6. This can be possibly countered by looking at specialization;

Little Small inventoryturnoversand stock availability measures, which 7make it important forthe retailers to enhance their operations.

Nointegration and coordination in operations of retailers and suppliers.:Efficient practices followed in the auto and auto-component industries industry can be implemented for efficient supply-chain management.;

Lack of supplier responsibility, in terms of delivery schedules and delivering the accurate quantity ordered.;

Ssalestax laws.  :Rretailershave face statelevel procurement and storage taxes8, which leads them toretailer shavingkeep higher inventories. VAT has brought slight eased this a bit.

Major gaps in areas of supply chain and customer relations, merchandising, facilities management, vendor development: Proactive training is essential for addressing these and other areas.

 1. [Word choice] [Language] Improved readability by using alternative phrases and words.
 2. [Typo] [Style/SDI] Corrected incorrect spelling.
 3. [Omission] Added missing information to align with the source text.
 4. [Clarity & readability] [Language] [Accuracy] Rephrased to better reflect the intended meaning.
 5. [Word choice] [Language] “Bias” is better suited here.
 6. [Technical word choice] [SME] Improved word choice to indicate the phenomenon as per source text.
 7. [SME] [Accuracy] Rephrased to indicate the accurate meaning as per source text.
 8. [Impact change] [Mistranslation] Correct to indicate the accurate meaning as per source text.

The Rretailsector is rapidly transforming and that is sure projected 1toshow display the its highest growth in the coming next five years. The sector is rapidly transforming , with Thus, the current2 players andnew-entrants are preparinge for the upcoming toexplore the market. Mmomentousmarket gGrowth are is that will result from expectedin the organized retail sector; due to the rapidly increasing consumer demand and the availability of real estate.3

Moreover, thanks Owingto the increased in the reach ofmedia, the abundance of high disposable income, and availability ofa variety of brands and services, consumershave become more ambitious and are seeking only    4the best.

As a resultThus,both brands and their retailers need tomust expandgrow and evolve 5further in order to provide the right combinations of price, product differentiation, experience, and service to consumers.

There are about approximately 200 new malls, 1400 supermarkets, & and 400 departmentalstorescurrently under construction6 in India. Many retailers are approaching withhave made huge investments, and. Most forecasters saystate that thisthe sector shall touch towill reachUSD$ 7500-700 billion by the year of 82012.

Over the next few years, India will witness many retail businesses gainingreach critical mass as with their growth in the industry expedites, driven bythe major aspects such as the availability of quality real estate, improved mall-management practices and consumers preference bias 9for shopping in new environments.

FutureConcerns:

No difference among the mallsMall homogeneity10. This can be possibly couldbe countered by looking at with specialization;

Little Small inventoryturnoversand stock availability measures, which 11make it important forthe retailers to enhance their operations.

No integration and coordination in operations of retailers and suppliers operations12.:Efficient practices followed in used by the auto and auto-component industries industry can couldbe leveraged implementedfor efficient supply-chain management.;

Lack of supplier responsibility,13 in terms of delivery schedules and delivering the accurate quantity deliveryordered.;

Ssalestax laws.  :Rretailershave face state level procurement and storage taxes14, which leads them toretailer shavingkeepmaintain15 higher inventories. VAT has brought slight eased this a bit.

Major gaps in areas of supply chain andcustomer relations, merchandising, facilities management, and vendor development: Proactive training isessential for addressing these and other areas.

 1. [Word choice] [Language] Improved readability by using alternative phrases and words.
 2. [Typo] [Style/SDI] Corrected incorrect spelling.
 3. [Flow & fluency] [Language] Rephrased and restructured this part to enhance the readability, coherence, and flow of the text.
 4. [Readability & clarity] [Language] Made the text concise for better readability.
 5. [Word choice] [Language] Rephrased for better word choice to align with academic writing style and language.
 6. [Omission] Added missing information to align with the source text.
 7. [Style/SDI] En-dash should be used for ranges. USD was added for better style and readability.
 8. [Clarity & readability] [Language] [Accuracy] Rephrased to better reflect the intended meaning.
 9. [Word choice] [Language] “Bias” is better suited here.
 10. [Technical word choice] [SME] Improved word choice to indicate the phenomenon as per source text.
 11. [SME] [Accuracy] Rephrased to indicate the accurate meaning as per source text.
 12. [Phrase choice] [Language] Modified for better phrasing.
 13. [Punctuation] Removed unnecessary comma.
 14. [Impact change] [Mistranslation] Correct to indicate the accurate meaning as per source text.
 15. [Word choice] [Language] Improved the word choice.

The retail sector is rapidly transforming and is projected to display its highest growth in the next five years. Thus, the current players and new entrants are preparing for the upcoming momentous market growth that will result from rapidly increasing consumer demand and the availability of real estate.

Owing to the increased reach of media, the abundance of disposable income, and a variety of brands and services, consumers have become more ambitious and seek only the best.
Thus, both brands and their retailers must grow and evolve to provide the right combinations of price, product differentiation, experience, and service to consumers.

There are approximately 200 new malls, 1400 supermarkets, and 400 departmental stores currently under construction in India. Many retailers have made huge investments, and forecasters state that the sector will reach USD 500–700 billion by 2012

Over the next few years, India will witness many retail businesses reach critical mass with their growth in the industry, driven by the availability of quality real estate, improved mall-management practices, and consumers’ bias for shopping in new environments.

Future Concerns:
▪ Mall homogeneity. This could be countered with specialization;
▪ Small inventory turnovers and stock availability make it important for the retailers to enhance operations.
▪ No integration and coordination in retailer and supplier operations. Efficient practices used by the auto industry could be leveraged for efficient supply-chain management.
▪ Lack of supplier responsibility in terms of delivery schedules and accurate quantity delivery.
▪ Sales tax laws: Retailers face state-level procurement and storage taxes, which lead them to maintain higher inventories. VAT has eased this a bit.
▪ Major gaps in supply chain and customer relations, merchandising, facilities management, and vendor development: Proactive training is essential for addressing these and other areas.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...