İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriPazarlama

Doktorların kişisel bir marka oluşturmasını gerekli kılan genel bağlamın en kapsamlı açıklaması, Lordache ve Breda (2013) tarafından sunulmuştur. Bu tanım, dört bağlamı içermektedir. Teknolojik bağlamda, hastaların ve doktorların teknolojiye erişimi, doktorun daha önce edindiği bilgilerden daha önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla doktorlar, hastaları çekebilmek için kendilerini meslektaşlarından farklı kılmalıdır. Küresel bağlamda, Romanya’daki tıp uzmanları arasında sağlık turizmi gündeme gelmeye başlamıştır. Rumen doktorlar, ülke sınırlarını aşan bir itibara sahiptir. Yerel bağlam; siyasi, sosyal, ekonomik ve mali ortamda meydana gelen tüm gelişmeleri kapsamaktadır. Basın dahi Romanya sağlık sistemini etkilemek amacıyla hizmet vermektedir. Bu nedenle doktorlar, hastalar arasında daha iyi bir imaj oluşturmak için bu alanları göz önünde bulundurmalıdır. Bilgilendirme bağlamında, internet ve sosyal medya potansiyel hastaların bilgiye daha fazla erişimini sağlamaktadır. Günümüzde hastalar semptomlar, potansiyel hastalıklar, en etkili tedaviler, doktorlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları hakkında bilgi sahibidir. Sonuç olarak bu hastalar, doktorları belirli bir beklenti düzeyiyle ziyaret etmektedir.

The most comprehensive description of the general context in which physicians require personal branding can be found in LordacheIordache &and1 Breda (2013), which includes followingfour contexts: Technological context: access to technology, for both patients and doctors, can become a competitive advantage more important than previous 2knowledge gained earlier by the doctor. And, as technology becomes more widely available, a doctor will be have to be differentiated from his colleagues, to attract patients. The global context: in Romania it medical professionals3 hashave begun to talk about medical tourism. The reputation of Romanian doctors goes far beyond the national territory. The local context encompasses everything that happens in the political, social, economic and financial environment; even the media serves to influence the Romanian health system. Doctors should therefore take into account these changesconsider these areas4 to build a better pictureimage among patients. Informational backgroundcontext: the Internet and social media allow potential patients to access information; practically every patients thinks he5 knows everything about his illness, about the most effective treatments, about doctors, about healthcare providers, and consequently these patients appear before the doctor with certain level of expectation.

 1. [Accuracy] [Mistranslation]Corrected the reference for accuracy
 2. [Clarity] [Word choice] Rephrased for clarity and appropriate word choice as per source text
 3. [Omission] Added the missing phrase to maintain accuracy
 4. [Clarity] Rephrased to maintain accuracy as per source text
 5. [Accuracy] [Clarity] Rephrased for clarity and accuracy as per source text

The most comprehensive description of the general context in which physicians requirethat requires doctors to create personal branding brands1 can be found in LordacheIordache &and 2Breda (2013), which. The description includes followingfour contexts: Technologicaltechnological, global, local, and informational. In the technological3 context:, access to technology, forby both patients and doctors, can becomebe a competitive advantage which is sometimes even 4more important than previous 5knowledge gained earlier by the doctor. And, asAs technology becomes more widely available, a doctor will be have to be differentiateddifferentiate himself from his colleagues, to attract patients. TheIn the global context:, in Romania, it medical professionals6 hashave begun to talk about started discussing 7medical tourism. The reputationreputations of Romanian doctors goestravel far beyond the national territory.; thus, this is likely to bring in patients who seek better care.8 The local context encompasses everything that happens in the political, social, economic, and financial environment; even. Even the media servesseems to influence the Romanian healthhealthcare system. Doctors should therefore take into account these changesconsider these areas9 to build a better when building their pictureimage among patients. InformationalIn the informational backgroundcontext:, the Internetdevelopment of internet and social media allowprovides potential patients tomore access to information; practically every patients thinks he10 knows everythingare informed about hissymptoms, potential illness, about 11the most effective treatments, about doctors, aboutand healthcare providers, and consequently. Consequently these patients appear beforecome to the doctor with a certain level of knowledge and expectation.

 1. [Language] [Readability] [Consistency] Rephrased for better readability. Changed the term to doctors to maintain consistency
 2. [Accuracy] [Mistranslation]Corrected the reference for accuracy
 3. [Clarity] [Flow] Rephrased and restructured the introductory sentences for clarity and flow
 4. [Readability] Rephrased the sentence for better flow and readability
 5. [Clarity] [Word choice] Rephrased for clarity and appropriate word choice as per source text
 6. [Omission] Added the missing phrase to maintain accuracy
 7. [Word/phrase choice] Rephrased to improve word choice and readability
 8. [Flow] Enhancing the text to enhance the structure and flow
 9. [Clarity] Rephrased to maintain accuracy as per source text
 10. [Accuracy] [Clarity] Rephrased for clarity and accuracy as per source text
 11. [Repetition] Removed repeated usage of term for better readability

The most comprehensive description of the general context that requires doctors to create personal brands can be found in Iordache and Breda (2013). The description includes four contexts: technological, global, local, and informational. In the technological context, access to technology, by both patients and doctors, can be a competitive advantage which is sometimes even more important than previous knowledge gained by the doctor. As technology becomes more widely available, a doctor will have to differentiate himself from his colleagues to attract patients. In the global context, in Romania, medical professionals have started discussing medical tourism. The reputations of Romanian doctors travel far beyond the national territory; thus, this is likely to bring in patients who seek better care. The local context encompasses everything that happens in the political, social, economic, and financial environment. Even the media seems to influence the Romanian healthcare system. Doctors should consider these areas when building their image among patients. In the informational context, the development of internet and social media provides potential patients more access to information; patients are informed about symptoms, potential illness, the most effective treatments, doctors, and healthcare providers. Consequently these patients come to the doctor with a certain level of knowledge and expectation.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
Elsevier Social Science & Medicine; Volume 67, Issue 6, September 2008, Pages 971-981 3.00 Relationship of socioeconomic status to C-reactive protein and arterial stiffness in urban Japanese civil servants Saijo Yasuaki
Elsevier Journal of Cleaner Production; Volume 17, Issue 17, November 2009, Pages 1547-1555 2.00 Business frameworks for sustainable society: A case study on reuse industries in Japan Matsumoto Mitsutaka
Singapore University Press Journal of Southeast Asian Studies; February 2008 0.00 Food supply problem in Leyte, Phillippines, during the Japanese occupation (1942-44) Ara Satoshi

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...