İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriNörobilim

Motor birimler ve bunların elektromiyogramlarla ilişkisi
Motor birim::
Tek bir motor nöron ve onun aksonu birçok kas lifini donatır. Bir motor nöronun dallarla birlikte tek aksonu aracılığıyla donattığı kas liflerine motor birim denir. Bir motor birimdeki kas lifi sayısı değişkenlik gösterir. Kedi bacak kaslarında bir motor birimde yaklaşık 120-165 lif olduğu gözlenmiştir.
Elektromiyografi:
Motor birim aktivitesi, çalışılacak kasa bir koaksiyel elektrot yerleştirilerek ölçülür. Daha sonra elektrot bir elektromiyografa bağlanır ve kas aktivitesi sırasında elektromiyogram adı verilen bir kayıt alınır. İçi boş bir iğne, içine yalıtılmış bir iç tel sokularak bir koaksiyel elektrot haline getirilebilir. İğne ucunun hemen yakınındaki küçük kas hacimlerinden değişiklikler kaydedilir. Dolayısıyla, en yüksek elektriksel aktivite elektrotların yakınındaki aktif liflerde gözlenir. Bazen derin kas koaksiyel elektrotları yerine yüzey elektrotları kullanılır. Bu kayıt yönteminde, çalışılacak kas üzerine uygun bir mesafeden iki yüzey elektrodu yerleştirilir.
Dinlenme halindeki kasta aksiyon potansiyeli kaydedilmez; ancak kas aktif hale gelir gelmez, , elektrotların yakınındaki motor nöronlardaki asenkron deşarj aksiyon potansiyeli oluşturur. Minimum istemli aktivite sırasında, sadece birkaç motor birimde boşalma gözlenir ve istemli aktivite arttıkça daha fazla birim aktive olur. Bu, motor birim katılımı olarak adlandırılır.
Kas aktivitesinin derecelendirilmesi, aktive edilen motor birim sayısının bir fonksiyonudur. Elektromiyografik çalışmalar, periferik sinir yaralanmaları ve miyotoni ve myastenia gravis dahil nöromüsküler bozukluklar gibi motor birim bozukluklarının tanısında klinik olarak önemlidir.

Motorunit’s relation with electromyogram (EMG)

Motorunit:

A single motor neuronmotoneuronand it’s axonaxons innervate1supply not onlyjust a muscle fiber, but also several muscle fibers. The mMusclefibersthatis supplied innervated by one motor neuron throughits single axon along with branches are called a MmotorUunit.ThenumberA variety of musclefibers ina motor unit variesare present2 .It is has been observedin cat leg muscles that approximately 120­, 165fibers are present in one motor unit.

EMG

A motor unit activity is measured through inserting3 a coaxial electrode in tothe muscle that is to be studied. Next, theelectrode isthey areconnected to an electromyographelectromyography(EMG)4. A recording is obtained during muscular activity. Thisrecording is called an electromyogram (EMG).

A hypodermic hollow5needle can be made in to a coaxial electrode by introducing aninsulated inner wire with in into it. Possiblechanges are recorded from small volume of the muscles in immediate neighbourhoodof the tip of the needle. Thus, it is has been observed that most of theelectrical activity is from the active fibers near the electrodes. Sometimes,surface electrodes is used instead of deep muscle coaxial electrode. In thisrecording method, two surface electrodes are placed over the muscle to bestudied at a reasonable distance.

When themuscle is at rest, no action potential is recorded; however, as soon as themuscle becomes active, action 6potentials are recorded. Thepotential recorded during activity is as a result of the asynchronous dischargeof motoneurons in the vicinity of the electrodes. During minimal voluntaryactivity, only a few number of motor units    aredischargeddischarges, and as voluntary effort activity increases,the morenumberof units areis activated.This is called recruitment of motor units.7

Gradation ofmuscular activity is a function of thea part of thefunction of a number of motor units activated.  Electromyographic8Electrographic studies have clinicallyimportance in diagnosis of motor unit disorders including peripheral nerveinjuries, neuromuscular disorders such as myotonia and myasthenia gravis, so onand so forth.

 1. [Technical Word Choice]Correct technical word choice
 2. [Word Choice]Word choice was improved
 3. [Clarity]Clarity was enhanced by adding “inserting”
 4. [Clarity]Clarity was greatly enhanced
 5. [Technical Word Choice]Correct technical word choice
 6. [Omission]“Action” was omitted
 7. [Readability]Readability was improved
 8. [Mistranslation]Mistranslation rectified by using the correct technical word

Motor units and their relationwith electromyograms (EMG)1

Motor unit    :

A single motor neuronmotoneuronand its it’s2axonaxonsinnervate3supply not onlyjust a muscle fiber, but also several muscle fibers; these fibers constitute The mMuscle fibersthatis supplied innervated by one motor neuron throughits single axon along with branches are called a MmotorUunit.The numberA variety of musclefibers ina motor unit variesare present4 .It is has been observedin The motor unit of cat legmuscles that hasapproximately 120­, 165 fibers are present in one motor unit5.

Electromyography: EMG

A Mmotor unit activity is recorded by measured throughinserting6a coaxial electrode in to the muscle of interest that isto bestudied. Next, the electrode isthey areconnected to an electromyographelectromyography(EMG)7. A and a recording isobtained during of muscularactivity. knownas an electromyogram is obtained. Thisrecording is called an electromyogram (EMG).8

A hypodermic hollow9 needlecan be made in to converted into a coaxial electrode by introducingan insulated inner wire with in into it. Possible Cchangesare recorded from the small volume of themuscles are recorded in the immediate vicinityneighbourhood of the tip of the needle tip.Thus, it is has been observed that most the highest ofthe electrical activity is observedfrom inthe active fibers near the electrodes. Sometimes, surface electrodes are is10used instead of deep muscle coaxial electrodes.In this recording method, two surfaceelectrodes are placed at a reasonable distance onthe skin overlying over themuscle to be studied at a reasonable distance.

When themuscle is at rest, no action potential is recorded;11 however, as soon as themuscle becomes active, action potentials results fromare recorded. The potential recorded duringactivity is as a result of the asynchronous discharge of motor neurons12motoneuronsin the vicinity of the electrodes. During minimal voluntary activity, only afew numberof motor units    are dischargeddischarges,and as voluntary effort activity increases,the morenumberof units areis activated.This is called motor unit recruitment of motor units.13

The Ggradation of muscular activity is a functionof thea part of the function of anumber of activated motor units activated. Electromyographic Electrographic14studies are clinically importanthave clinically importance in the diagnosis of motor unit disorders, including peripheral nerve injuries, and neuromuscular disorders, such asincluding myotonia and myasthenia gravis, so on and so forth15.

 1. [Technical Word Choice]Correct technical word choice
 2. [Word Choice]Word choice was improved
 3. [Style]Abbreviations are not usually included in the title.
 4. [Grammar]We have changed “it’s” to “its” because this is a case of a possessive pronoun. The use of “it’s” is incorrect because “it’s” a contraction of “it is” or “it has.”
 5. [Clarity]Clarity was enhanced by adding “inserting”
 6. [Clarity]Clarity was greatly enhanced
 7. [Readability]Sentences have been joined together at this instance to present the intended information in a more concise manner.
 8. [Clarity]Clarity was greatly enhanced
 9. [Grammar]A plural subject must be accompanied by a plural verb. Here, as the subject is “surface electrodes,” the verb “are” has been used instead of “is.”
 10. [Technical Word Choice]Correct technical word choice
 11. [Omission]“Action” was omitted
 12. [Readability]Readability was improved
 13. [Typo]Typo and spacing error rectified
 14. [Readability]Redundant phrases make a sentence wordy. Being economical in writing enhances clarity (in terms of meaning) and readability of the sentence. Here, the phrase “so on and so forth” is not required as this is implied by the use of “including.”
 15. [Mistranslation]Mistranslation rectified by using the correct technical word

Motor units and their relation with electromyograms

Motor unit:
A single motor neuron and its axon innervate several muscle fibers; these fibers constitute a motor unit. The number of muscle fibers in a motor unit varies. The motor unit of cat leg muscles has approximately 120–165 fibers.

Electromyography:
Motor unit activity is recorded by inserting a coaxial electrode into the muscle of interest. Next, the electrode is connected to an electromyograph and a recording of muscular activity, known as an electromyogram, is obtained.
A hypodermic needle can be converted into a coaxial electrode by introducing an insulated inner wire into it. Changes from the small volume of muscles are recorded in the immediate vicinity of the needle tip. Thus, the highest electrical activity is observed in the active fibers near the electrodes. Sometimes, surface electrodes are used instead of deep muscle coaxial electrodes. In this method, two surface electrodes are placed at a reasonable distance on the skin overlying the muscle to be studied.
When the muscle is at rest, no action potential is recorded; however, as soon as the muscle becomes active, action potential results from the asynchronous discharge of motor neurons in the vicinity of the electrodes. During minimal voluntary activity, only a few motor units are discharged, and as voluntary activity increases, more units are activated. This is called motor unit recruitment.
The gradation of muscular activity is a function of the number of activated motor units. Electromyographic studies are clinically important in the diagnosis of motor unit disorders, including peripheral nerve injuries, and neuromuscular disorders, including myotonia and myasthenia gravis.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...