İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriOnkoloji

Leiomyosarkom (LMS), muskularis mukozasından veya muskularis propriadan kaynaklanan, nadir bir ince bağırsak tümörüdür. İnce bağırsakta LMS’nin en sık görüldüğü bölge jejunum olup, bunu ileum ve duodenum takip eder. Yaygın belirtileri arasında karında kitle, karın ağrısı ve açık gastrointestinal kanama bulunur. LMS, çoğunlukla yaşamın 6. on yılında ortaya çıkar ve erkeklerde bir miktar daha baskındır. İnce bağırsak tümörlerinin preoperatif tanısı, özellikle benign ve malign tümörleri ayırt etme açısından zordur. Yakın tarihli bir literatür taraması, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) enterografi ve enteroklizinin, ince bağırsakta LMS'nin değerlendirilmesi için iyi yöntemler olduğunu ortaya koymuştur. Hem BT hem de MR görüntülemede atlanabilen yüzeysel lezyonlar, kapsül endoskopi ile yaklaşık %80’lik bir saptama oranıyla saptanabilir. Histolojik olarak LMS, gastrointestinal stromal tümöre benzerdir, ancak immünohistokimyada CD117 ve CD34 açısından negatif ve düz kas aktini ve desmini açısından pozitiftir. LMS'nin büyüklüğü 5 cm'nin üzerinde olduğunda, genellikle hematojen olarak karaciğere (%65), diğer gastrointestinal organlara (%15) ve akciğerlere (%4) yayılır. Lenfatik sistem (%13) veya periton yolu (%18) yoluyla da yayılabilir. İnce bağırsakta LMS için tek etkili tedavi cerrahidir. Primer tümör, mezentrinin geniş rezeksiyonu ile radikal bir şekilde eksize edilmelidir. LMS'nin kemoterapiye yanıtı bilinmemektedir ve radyoterapinin de LMS tedavisinde bir rolü bulunmamaktadır. Bu nedenle, mümkünse metastazektomi düşünülmelidir. Dosetaksel ve gemsitabin kombinasyonunu içeren büyük faz II ve III çalışmalarda, LMS'ler için (çoğunlukla uterus kaynaklı) etkileyici yanıt oranları bildirilmiştir. Bununla birlikte, bazı çalışmalarda bu kombinasyonun etkililiği doğrulanamamıştır. Son zamanlarda trabectedin, LMS'ler için %56'ya varan yanıt oranları ortaya koymuş ve antrasiklinler ve ifosfamid kombinasyonunun başarısız olmasını takiben çok ilerlemiş ve metastatik LMS'lere karşı özellikle faydalı olduğu görülmüştür.

Leiomyosarcoma (LMS)1 areis a  rare tumors of small intestine which arise from the muscularis mucosa or muscularis propria. The most common site of LMS in the small intestine is the jejunum, followed by the ileum and then duodenum. The common presentations include abdominal mass, abdominal pain, and2 or overt gastrointestinal bleeding. They are mainly seenobserved3 in 6th decade of life with slight male preponderance. The Ppreoperative diagnosis of small intestinal tumors is difficult, especially in terms of differentiating between benign and malignant tumors. For LMS in the small intestine, a recent review of literature revealed that computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR)I- enterography and enteroclysis are good detection4 options. Cases of superficial lesions, which can be missed by both CT and MRI imaging, can however be detected by water capsule endoscopy, with a detection rate of aroundapproximately  80%. Histologically, LMS resembles likegastrointestinal stromal tumorGIST,; however they areit is negative for5  CD117 and CD34 negative by immunohistochemistry and positive for smooth muscle antigenactin6 (SMA) and desmin on immunohistochemistry. When these tumors are more than 5 cm, they commonly spread hematogenously to liver (65%), other gastrointestinalGI organs (15%), and the lungs (4%). It They also has have the capability to spread via the lymphatics system (13%) or via peritoneal route (18%). The only effective treatment for LMS in the small intestine LMS 7is surgery. The primary tumor should be excised radically, including a wide resection of the mesentry. Response to chemotherapy is doubtfulunknown, and there is no role for8of radiotherapy.  Therefore, metastasectomy, if possible, should be considered.  Large phase II and III studies combining docetaxel and gemcitabine yielded impressive response rates forin LMSs (mostly of uterine origin). However, others were not able to confirm the efficacy of this combination. Recently, trabectedin showed response rates up to 56% forin LMSs, and it appeared to be especially useful in far-advanced and metastatic LMSs after failure of the combination of anthracyclines and ifosfamide.

 1. Term abbreviated for first usage as this has been used in the text further
 2. [Mistranslation] The mistranslation was identified. Here, the use of “or” alters the meaning as per the source
 3. [Word choice] Use of better word choice as per the context of the sentence
 4. [Omission] The word level omission has been identified
 5. [Language] Rephrased the sentence structure for better readability
 6. [Technical word choice] The correct technical term was used
 7. [Clarity] The sentence has been rephrased for better clarity
 8. [Mistranslation]The incorrect use of preposition alters the meaning of the sentence

Leiomyosarcoma (LMS)1 areis a  rare tumors of small intestineintestinal tumor, which arises from the muscularis mucosa or muscularis propria. The most common site of occurrence of 2LMS in the small intestine is the jejunum, followed by the ileum and then duodenum. TheIts common presentations manifestations3 include abdominal mass, abdominal pain, and4 or overt gastrointestinal bleeding. They are mainly seenobserved5 in the 6th decade of life with slight male preponderance. In general, the The Ppreoperative diagnosis of small intestinal tumors such as LMSs is difficult, especially in terms of differentiating between benign and malignant tumors. For LMS in the small intestine, 6According to a recent review of literature revealed that review computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR)I- enterography and enteroclysis are good 7detection options. Cases of superficial modalities for the assessment of LMS.  Superficial lesions, which can be missed by both CT and MRI imaging, can however be detected by water capsule endoscopy, with a detection rate of aroundapproximately  80%. Histologically, LMS resembles like8gastrointestinal stromal tumorGIST,; however, on immunohistochemical analysis, they areit is has been found to be negative for9  CD117 and CD34 negative by immunohistochemistry and positive for smooth muscle antigenactin (SMA)10 and desmin on immunohistochemistry. When these tumors arethe size of LMS is 11more than 5 cm, they commonly spread it can hematogenously spread to the liver (65%), other gastrointestinalGI organs (15%), and the lungs (4%). It TheyIt can also has have the capability to spread via the lymphatics system (13%) or via peritoneal route (18%). The response of LMS to chemotherapy is unknown, and radiotherapy does not play a role in the treatment. Therefore, surgery is the only effective treatment for LMS in the small intestine. LMS 12is surgery. The primary tumor should be excised radically, including a with wide resection of the mesentry. Response to chemotherapy is doubtfulunknown, and there is no role forof13 radiotherapy.  Therefore, metastasectomy, iIf possible, metastasectomy should be considered.  Large phase II and III studies combiningtrials involving the combination of docetaxel and gemcitabine yieldedhave reported impressive response rates forin LMSs (mostly of uterine origin). However, others weresome studies have14 not been able to confirm the efficacy of this combination. Recently, trabectedinTrabectedin has recently showed response rates of up to 56% forin LMSs, and it appeared to be especiallyparticularly useful inagainst far-advanced and metastatic LMSs after failure of the combination of anthracyclines and ifosfamide, combination therapy.

 1. Term abbreviated for first usage as this has been used in the text further
 2. [Word/Phrase choice] Use of a better word choice as per the context of the text
 3. [Word choice/Phrase] Better word choice has been used
 4. [Mistranslation] The mistranslation was identified. Here, the use of “or” alters the meaning as per the source
 5. [Word choice] Use of better word choice as per the context of the sentence
 6. [Clarity and Readability] The sentence has been rephrased for better clarity and readability with the use of correct technical terminologies
 7. [Omission] The word level omission has been identified
 8. [Clarity and Readability] The sentence has been restructured for better clarity
 9. [Language] Rephrased the sentence structure for better readability
 10. [Technical word choice] The correct technical term was used
 11. [Language] Language enhancement with the use of better word choice
 12. [Clarity] The sentence has been rephrased for better clarity
 13. [Mistranslation]The incorrect use of preposition alters the meaning of the sentence
 14. [Grammar] Correct use of tense

Leiomyosarcoma (LMS) is a rare small intestinal tumor, which arises from the muscularis mucosa or muscularis propria . The most common site of occurrence of LMS in the small intestine is the jejunum, followed by the ileum and duodenum. Its common manifestations include abdominal mass, abdominal pain, and overt gastrointestinal bleeding.. They are mainly observed in the 6th decade of life, with slight male preponderance. In general, the preoperative diagnosis of small intestinal tumors such as LMSs is difficult, especially in terms of differentiating between benign and malignant tumors. According to a recent literature review computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) enterography and enteroclysis are good modalities for the assessment of LMS. Superficial lesions, which can be missed by both CT and MR imaging, can be detected by water capsule endoscopy, with a detection rate of approximately 80%. Histologically, LMS resembles gastrointestinal stromal tumor; however, on immunohistochemical analysis, it has been found to be negative for CD117 and CD34 and positive for smooth muscle actin and desmin. When the size of LMS is more than 5 cm, it can hematogenously spread to the liver (65%), other gastrointestinal organs (15%), and the lungs (4%). It can also spread via the lymphatic system (13%) or peritoneal route (18%). The response of LMS to chemotherapy is unknown, and radiotherapy does not play a role in the treatment. Therefore, surgery is the only effective treatment for LMS in the small intestine. The primary tumor should be excised radically with wide resection of the mesentery. If possible, metastasectomy should be considered. Large phase II and III trials involving the combination of docetaxel and gemcitabine have reported impressive response rates for LMSs (mostly of uterine origin). However, some studies have not been able to confirm the efficacy of this combination. Trabectedin has recently showed response rates of up to 56% for LMSs, and it appeared to be particularly useful against far-advanced and metastatic LMSs after failure of anthracyclines and ifosfamide combination therapy.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...