İngilizce Düzenleme, Düzenleme Hizmeti, Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon
Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke
Yayın destek hizmetlerimiz

Örnek ÇevirileriSiyaset Bilimi

En yaygın kullanılan müzakereci prosedürlerden biri James Fishkin tarafından geliştirilmiş olan müzakereci kamuoyu yoklamasıdır. “Müzakereci Kamuoyu Yoklaması: Deneyselden Toplumsal İçgörüye” başlıklı makalelerinde Fishkin ve Cynthia Farrar bu prosedürün hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de dünyada farklı toplumlar bünyesinde bir düşünce deneyinden demokratik uygulamaya dönüşümünde gözlenen teorik ve pratik hususlar üzerinde durmaktadır. Araştırmacılar müzakereci kamuoyu yoklamasını “vatandaşların bilgiye ve diğer yurttaşların maruz kalınan görüşlerine dayanarak yapacakları değerlendirmeler sonucu vardıkları yargılar öncesinde ve sonrasında vatandaşlar üzerinde yapılan bir kamuoyu yoklaması” olarak tanımlamaktadır (Fishkin ve Farrar, 2005: 68). Araştırmacılara göre müzakereci kamuoyu yoklaması, iki anahtar değer olan siyasi eşitlik ile müzakereyi bir araya getiren özel bir kamusal istişaredir. Buradaki siyasi eşitlik kavramı herkesin tercihlerinin eşit derecede dikkate alınmasıyken müzakere kavramı ise katılımcıların rekabet halindeki argümanları kendi yargılarına göre değerlendirdiği bir tartışma sürecidir. Araştırmacıların görüşlerine göre nitelikli bir müzakere için karşılanması gereken dört standart vardır: (a) Bütünlük: bir konuda bir tarafın sunduğu argümanların diğer tarafın argümanları ile cevaplanabildiği ölçü; (b) Bilgi: kişilerin kullandığı bilgilerin makul ve doğru olduğu ölçü; (c) Farkındalık: müzakereye dahil tarafların konuyu kendi gerçekliği dahilinde karara bağlamak arzusu içinde olduğu ölçü; ve (d) Çeşitlilik: müzakere eden kişilerin ilgili nüfus içindeki tüm bakış açılarını temsil edecek çeşitlilikte olduğu ölçü.

One of the 1mostimportant deliberative procedures2 is deliberative polling, which was3designed by James Fishkin. In the article Deliberative Polling : FfromExperiment to Community Resource, James Fishkin, and Cynthia Farrar presents present the theoretical and practical issues in the transformation of this procedure from athought experiment to a democratic practice in different numerous 4communitiesin the United States and around the world. They define the deliberative polling 5as “a poll of citizens before and after they had the chance to arrive atconsidered judgments based on information and exposure tothe views of their fellow citizens” (Fishkin and Farrar, 2005: 68). Fishkin and Farr6arargue that thedeliberative polling7 is a distinctive form of publicconsultation that combines two key values, political equality and deliberation,political equality means  equal consideration of everyone’spreferences, and deliberation means a process of discussion in which peopleweigh competing arguments on their merits. In their opinions, for a qualitydeliberation there are four standards that should be met -: (a) Completeness:the extent towhich arguments offered on one side of an issue are answered byarguments from another side, which are then answered in turn; (b) Information:the extentto8 which information that people employ is reasonable andaccurate; (c) Consciousness: the extent to which people participate with theaim of deciding the issue on its merits; and (d) Diversity: the extent to whichthose who deliberate represent the diversity of viewpoints in the relevantpopulation.

 1. [Article] [Grammar] Added for better grammar.
 2. [Plural] [Grammar] Added for better grammar.
 3. [Language] Added for better readability as the information that follows is non-restrictive.
 4. [Accuracy] [Mistranslation] [Impact change] This is closer to what the source text indicates i.e. many communities and not diverse/different communities.
 5. [Omission] Added missing word.
 6. [Typo] [Style/SDI] Corrected spelling error here.
 7. [Consistency] Modified the term to maintain consistency.
 8. [Readability] Added “to” for better phrasing and readability.

One of the 1mostimportant widely used deliberative procedures2 is deliberative polling, which was3designed by James Fishkin. In theirarticle Deliberative Polling : Ffrom Experiment toCommunity Resource, James4 Fishkin,and Cynthia Farrar presents present thetheoretical and practical issues involved5in the transformationdeveloping ofthis procedure from a thought experiment to a democratic practice that has been used in different numerous 6communities in the United States and around the world. They define the deliberative polling 7as“a poll of citizens before and after they had the chance to arrive atconsidered judgments based on information and exposure to the views of theirfellow citizens” (Fishkin and Farrar, 2005: 68). Fishkinand Farr8ar They argue that thetheir 9deliberative polling10method is a distinctive form of public consultation that combines two key values,: political equality and deliberation,. By political equality, they means  equal consideration of everyone’spreferences, and by deliberation, they refer to  meansa process of discussion in which people participants11 weigh competing arguments on theirmerits. In their opinionsview, for a high-qualitydeliberation there are four standardscriteria12 that should be met -: (a) Ccompletenessor:the extent to13which arguments offered on one side of an issue are answered byarguments from another side, which are then answered in turn; (b) iInformation i.e.: the extent to which theinformation that people employ is reasonable and accurate; (c) cConsciousnessor:the extent towhich those involved desire to decide 14people participate with the aim of deciding theissue on its merits; and (d) dDiversity: the extent to which those whodeliberate represent the diversity full range of viewpoints in the relevantpopulation.

 1. [Article] [Grammar] Added for better grammar.
 2. [Plural] [Grammar] Added for better grammar.
 3. [Language] Added for better readability as the information that follows is non-restrictive.
 4. [Repetition] [Language] Since the name has already been introduced, the last name can be used to refer to the author.
 5. [Clarity] [Language] Improved the word choice to enhance clarity.
 6. [Accuracy] [Mistranslation] [Impact change] This is closer to what the source text indicates i.e. many communities and not diverse/different communities.
 7. [Omission] Added missing word.
 8. [Typo] [Style/SDI] Corrected spelling error here.
 9. [Consistency] Modified the term to maintain consistency.
 10. [Repetition & redundancy] [Language] Removed the name of the method to avoid repetition and improve readability.
 11. [Readability & clarity] [Language] Rephrased and improved the flow for better comprehension and flow. In academic writing, it is essential to avoid long and convoluted sentences. Hence, this has been divided into two sentences.
 12. [Technical word choice] [SME] “Criteria” is better suited here.
 13. [Readability] Added “to” for better phrasing and readability.
 14. [Readability & clarity] Rephrased for better readability.

One of the most widely used deliberative procedures is deliberative polling, which was designed by James Fishkin. In their article Deliberative Polling: From Experiment to Community Resource, Fishkin and Cynthia Farrar present the theoretical and practical issues involved in developing this procedure from a thought experiment to a democratic practice that has been used in numerous communities in the United States and around the world. They define deliberative polling as “a poll of citizens before and after they had the chance to arrive at considered judgments based on information and exposure to the views of their fellow citizens” (Fishkin and Farrar, 2005: 68). They argue that their method is a distinctive form of public consultation that combines two key values: political equality and deliberation. By political equality, they mean equal consideration of everyone’s preferences, and by deliberation, they refer to a process of discussion in which participants weigh competing arguments on their merits. In their view, for a high-quality deliberation there are four criteria that should be met: (a) completeness or the extent to which arguments offered on one side of an issue are answered by arguments from another side, which are then answered in turn; (b) information i.e. the extent to which the information that people employ is reasonable and accurate; (c) consciousness or the extent to which those involved desire to decide the issue on its merits; and (d) diversity: the extent to which those who deliberate represent the full range of viewpoints in the relevant population.

Enago Çeviri hizmeti

İleri Düzey Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman + çapraz kontrol
+ Anadil kontrolü

  Uluslararası akademik dergilere başvuruda kullanılan makaleler (ör. Tez ya da tez özeti çevirisi...) ile çok büyük önem taşıyan belgeler.

  53Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız değişiklik ve revizyon
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Normal Çeviri

Çeviri süreci konu uzmanı tarafından Tercüman +
Çapraz kontrol

  Resmi, şirket içi iletişim belgeleri ve şirket dışı kullanılan belgeler

  42Liradan
  Başlayan Fiyatlarla

 • Ücretsiz avantajlar
 • Sınırsız soru-cevap
 • çeviri sertifikası
 • kalite denetimi

Yayınlanan Yazılar

YAYINCI DERGİ BİLGİLERİ ETKİ FAKTÖRÜ MAKALENİN BAŞLIĞI YAZAR
The American Society of Hematology Blood; February 16, 2011 10.56 Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from children with active hemophagocytic lymphohistiocytosis Sumegi Janos
American Heart Association Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology; 2009, 29:33-39 7.00 Transient increase in plasma oxidized LDL during the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice Itabe Hiroyuki
Blackwell Publishing Ltd Alimentary Pharmacology and Therapeutics; Volume 28, Issue 10, Pages 1259–1264, November 2008 4.00 The modified glucose clearance test: a novel non-invasive method for differentiating non-erosive reflux disease and erosive oesophagitis Fujinami Haruka

Daha fazla bilgi için

Müşteri Yorumları

Daha fazla bilgi için

Konular ve Dergiler

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, Redaksiyon, Düzenleme Hizmeti
 • Alternative Medicine
  • Acupuncture
  • Alternative Medicine
  • Ayurveda
  • Chiropractic Medicine
  • Herbalism
  • Homeopathy
  • Naturopathy
  • Nutritional-based Therapies
  • Traditional Chinese Medicine
  • Yoga
 • Dentistry
  • Dentistry (Others)
  • Endodontics
  • Forensic Dentistry
  • General Dentistry
  • Oral & Maxillofacial Pathology
  • Oral & Maxillofacial Surgery
  • Orthodontics
  • Pediatric Dentistry
  • Periodontics
  • Prosthodontics
 • Health Management
  • Health Information Management
  • Healthcare Policies/Economics
  • Hospital Management/Administration
  • Public Health Management/Administration
 • Medicine
  • Allergology
  • Anatomy
  • Andrology
  • Anesthesiology
  • Audiology
  • Biomechanics
  • Cardiology
  • Clinical Microbiology
  • Community Medicine
  • Critical/Intensive Medicine
  • Dermatology
  • Diabetology
  • Emergency Medicine
  • Endocrinology
  • Epidemiology
  • Exercise Physiology
  • Forensic Medicine
  • Gastroenterology
  • General Medicine
  • Geriatrics & Gerontology
  • Hematology
  • Hepatology
  • History of Medicine
  • Infectious Diseases
  • Internal Medicine
  • Kinematics/Kinesiology
  • Medical Education
  • Medical Ethics
  • Medical Physics
  • Medical Statistics
  • Medical Technology
  • Myology
  • Nanomedicine
  • Nephrology
  • Neurology
  • Nuclear Medicine
  • Nutrition
  • Oncology
  • Ophthalmology
  • Organ Transplantation
  • Orthopedics
  • Osteopathic Medicine
  • Otolaryngology
  • Pain Medicine
  • Palliative Medicine
  • Pediatrics
  • Physiology
  • Podiatry
  • Psychiatry
  • Pulmonology/Respiratory Medicine
  • Rheumatology
  • Sexual Medicine
  • Sleep Medicine
  • Social Medicine
  • Sports Medicine & Technology
  • Vascular Medicine
  • Veterinary Medicine
 • Nursing
  • Family Nursing
  • Geriatric Nursing
  • Home Health Nursing
  • Nursing
  • Palliative Nursing
  • Pediatric Nursing
  • Perioperative Nursing
  • Psychiatric and Mental Health Nursing
 • Obstetrics and Gynecology
  • Family Planning
  • Gynecology
  • Incontinence
  • Infertility
  • Laparoscopy
  • Obstetric/Gynecological Surgery
  • Obstetrics
  • Obstetrics and Gynecology (Others)
  • Perinatology
 • Pathology
  • Anatomical/Surgical Pathology
  • Clinical Pathology/Anatomical Pathology
  • Cytopathology
  • Digital Pathology
  • Forensic Pathology
  • General Pathology
  • Hematopathology
  • Histopathology
  • Molecular Pathology
  • Pathology (Others)
  • Telepathology
 • Pharmacology
  • Forensic toxicology
  • Pharmaceutical Toxicology
  • Pharmacodynamics
  • Pharmacokinetics
  • Pharmacotherapy
 • Radiology/Imaging
  • Interventional Radiology
  • Medical Imaging
  • Radiobiology
  • Radiology/Imaging (Others)
 • Rehabilitation Sciences
  • Ergonomics
  • Occupational Therapy
  • Physical Therapy
  • Rehabilitation Sciences
  • Speech/Audio Therapy
 • Surgery
  • Cardiac/Cardiovascular Surgery
  • Colorectal/Intestinal Surgery
  • Emergency Surgery
  • General Surgery
  • Minimally-invasive surgery
  • Neurosurgery
  • Orthopedic Surgery
  • Plastic & Reconstructive Surgery
  • Remote Surgery
  • Robot-assisted surgery
  • Surgery (Others)
  • Thoracic Surgery
  • Transplant Surgery
  • Trauma Surgery
  • Urology
  • Vascular Surgery

Enago editörleri tarafından düzenlenen makaleler, yüksek etki faktörlü ve SCI endeksli dergilerde yer almıştır. Aşağıda Enago müşterilerinin makalelerini gönderdikleri dergilerin listesini bulabilirsiniz

Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, academic proofreading services, Düzenleme Hizmeti
Redaksiyon, Düzenleme, İngilizce redaksiyon, english editing, Düzenleme Hizmeti, bilimsel editörün

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün
scientific proofreading, scientific editing, bilimsel editörün, ingilizce imla düzeltme

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...

Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...