Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke

Hakem Değerlendirmesi

Why?Bu hizmeti neden kullanayım?

Dergilerin yazınızın basılmaya uygun olup olmadığını size bildirmesi ve hakemlerin yorumlarını iletmesi genelde iki üç ay alıyor. İki üç ay akademik dünyada hayli uzun bir zaman dilimi. 7 gün içerisinde makalenizdeki sorunlu kısımlar hakkında bilgi edinebilecek ve bu sorunları nasıl giderebileceğinizi öğrenebilecekken neden bu kadar bekleyip vakit kaybedesiniz?

What?Enago bu hizmet dâhilinde ne yapıyor?

Makalenizi alanınızda çalışan gerçek dergi hakemlerine gönderiyor, kendilerine metninizi değerlendirtiyoruz. Hazırladıkları hakem değerlendirmesi raporu, makalenizin tüm ögeleri ile ilgili ayrıntılı teknik geri bildirim vererek sizi meslektaşlarınızla rekabette bir adım ileri taşıyor. Siz yazınızı daha herhangi bir dergiye göndermeden, bu rapor vasıtasıyla uzmanlarımız yazınızdaki sorunlar ve bunları nasıl giderebileceğiniz ile ilgili bilgi veriyor.

Hakem değerlendirmesi raporu tek bir belge olarak gönderilir. Değerlendirme süreci ve çıktısı, sıralamalarda en yukarılarda yer alan dergilerin standartlarına uygundur. Rapor aşağıdakileri içermektedir:

 • Araştırma dizaynının sağlamlığı, metodun raporlanma şekli, araştırmanın alana yaptığı katkı, etik koşullar ve veri analizinin yeterliliği gibi araştırmanın tüm öğelerinin derinlemesine incelenmesi
 • Sorunlu kısımları gösterecek, çözüm önerisi getirecek şekilde metnin bölüm bölüm incelenmesi
 • Sunumun açıklığı, düzen ve yapı, delillerin sonucu destekleyip desteklemediği, literatür taramasının uygunluğu vb. açılardan yazının derinlemesine değerlendirilmesi
 • Reddedilme ihtimalini en aza indirmek için yazının gönderileceği derginin uygun olup olmadığının detaylıca incelenmesi
 • Yazıyı daha düzenli ve akıcı hale getirmek ve araştırmanın öne çıkmasını sağlamak için önerilen değişiklikler

Yazımı kim değerlendirecek?

Hakemlerimizin çoğu Nature, Science, Applied Physics Letters ve Journal of Physical Chemistry gibi yüksek etki faktörlü dergilere hakemlik yapmış, saygın üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmışlardır. Çok sayıda yayınları bulunmaktadır. Bu birikimlerinden dolayı, yazınıza tam olarak nasıl bakmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar.

Bu hizmetimiz için hakem seçerken çok katı ölçütlere uyuyoruz. Bir kişi ancak aşağıdaki ölçütlere uyarsa hakem olarak seçiliyor:

 • Saygın akademik dergiler için hakemlik yapmış ya da yapıyor.
 • Doktora derecesi sahibi.
 • Sizin çalışma alanınızda uzmanlığı var.
 • Çalışma alanınızda güncel bilgi sahibi.
 • En az 10 adet yayını var.
 • Metninizin tamamen gizli kalması için gizlilik anlaşması imzalamış durumda.

Yazınızı birden fazla uzmana değerlendirtebilirsiniz!

Araştırmanızın ne derece geçerli olduğunu, alanınızda çalışan birden fazla araştırmacının uzman görüşüne dayanarak bulun. Yazınızı iyileştirmek için alabileceğiniz en iyi dönütü alın ve makalenizin yayınlanma ihtimalini en üst seviyeye çıkarın. Bunun avantajları şunlardır:

 • Araştırmanızla ilgili birden fazla bakış açısı edinebilirsiniz.
 • Değerlendirmedeki bireysel eğilimlerin etkisini azaltabilirsiniz.
 • Tek bir hakemin yaptığı değerlendirmeyle aynı sürede yapılıyor.
 • Bu çoğu derginin izlediği, tercih edilen uygulamadır.

SubmitEnago’ya ne göndermem gerekiyor?

Bize aşağıdakileri göndermeniz gerekiyor:

 • Yazınız
 • Derginin adı ve dergi yönergelerinin yer aldığı internet sayfasının adresi

GetEnago bana ne teslim edecek?

Hakem değerlendirmesi raporu: Bu, hakemlerin yazınız ile ilgili eleştirilerini ve yapıcı yorumlarını içeren kapsamlı bir rapordur.

Hakem Değerlendirmesi Hizmeti

Aşağıda bu hizmetimizle ilgili sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruyu aşağıdaki listede bulamazsanız lütfen publish@enago.com adresinden bize yazmaktan çekinmeyin. Hizmet müdürümüz sorularınızı cevaplayacaktır.

QFiyat teklifi talep formunda adını ve internet adresini belirttiğim dergi makalem için uygun değilse, hakem yazım için en uygun olan derginin hangisi olduğunu söylüyor mu?

ABu hizmet kapsamında, hakemlerimiz yazınızı detaylıca değerlendirip size dilin düzgünlüğü, yazının içeriği ve araştırmanın kalitesi ile ilgili geri bildirim veriyor, derginiz için uygun olabilecek herhangi bir dergi tavsiye etmiyorlar. Yazınız için hangi derginin en uygun olduğunun belirlenmesi dergi seçme desteği hizmetimize tabidir. (https://www.enago.com.tr/publication-support/201.htm).

QMetin düzenleme ve hakem değerlendirmesi hizmetleri arasındaki fark nedir?

AMetin düzenlemesi hizmetlerimiz çerçevesinde editörlerimiz makalenizin dilini düzeltir ve daha da iyileştirilmesi için öneriler getirirler. Ayrıca anlam belirsizliği içeren ya da tamamlanmamış cümleleri düzeltirler.

Hakem değerlendirmesi hizmetindeyse hakemimiz çalışmanızın dili yanında içeriğini de değerlendirir. İçeriğin geliştirilebileceği kısımları gösterir ve gerekiyorsa daha fazla hangi yönde çalışma yapılabileceği ile ilgili öneriler getirir. Metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

QHakem değerlendirmesi raporu elime geçtikten sonra size raporla ilgili soru sorabilir miyim?

AEvet, sorunuz olursa ya da hakemlerin yorumlarından herhangi birine katılmazsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

QEğer dergi seçimi raporu yazımın belli bir dergide yayınlanmaya uygun olduğu sonucuna varmışsa, yazımın bu dergide yayınlanacağı garantisini veriyor musunuz?

AYazınızın bir akademik dergide yayınlanması birkaç faktöre bağlıdır; kabul ya da ret kararını da dergiler verir. Akademik dergilere iyi kalitede çok sayıda yazı gönderilir ve dergiler de bu yazılar arasından en iyisini seçmek durumundadır. Dolayısıyla, ciddi sorunlar içermeseler de bu yazılardan sadece çok azı yayınlanır.

QYazım puanlanacak mı?

AYazınızın kalitesine sayısal bir değer vermek size içeriği ve düzeltilebilecek tarafları ile ilgili pek bir fikir vermez. Bu yüzden, uzmanlarımız size dergi hakemlerinin yaptığı gibi geri bildirim veriyor ve yazınızı düzeltebileceğiniz yerleri belirtiyor. Bu geri bildirim yazınızı gözden geçirmenizde yardımcı olacak, yazınızın uygun bir dergi tarafından kabul edilme ihtimalini artıracaktır.

QHakemler yazımı düzeltmeme ve geliştirmeme yarayacak kaynaklar öneriyorlar mı?

AHayır, bu hizmet çerçevesinde hakemler sadece yazının içeriğini iyileştirecek yorumlar getiriyorlar. Yazıda kullanmış olduğunuz kaynaklara ek kaynaklar önermiyorlar.

QHakemin yorumlarına katılmazsam ne yapmalıyım?

AHiçbir yazar yazısını değerlendiren hakemlerle tamamen hemfikir değildir. Dergi hakemlerinin yaptığı tüm yorumlara karşılık vermeniz gerekirken bizim hakemimizin yaptığı yorumların her birine bir cevap vermeniz gerekmiyor. Ancak yorumlarını daha iyi anlamak adına kendisine soru sormanız her zaman mümkün.

QBu hizmet kapsamında, hakemleriniz yazıda herhangi bir değişiklik yapıyorlar mı?

AMetinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Uzmanımız bir takım açıklamalar ekliyor ve sorunlu noktaları gösterip çözüm önerileri getiren bir rapor hazırlıyor. Bu çözümler içerikte bir takım değişiklikler gerektirdiği için bu değişiklikler sadece sizin tarafınızdan yapılabilir.

QBu hizmetten faydalanırsam yazımın yayınlanmasını garanti ediyor musunuz?

AYazınızın yayınlanması çeşitli unsurlara dayanır. Bir yazı gönderildiği derginin kapsamına uymadığından ya da derginin okuyucu kitlesinin ilgisini yeterince çekmeyeceği düşüncesiyle reddedilebilir. Bu yüzden, yazınızın yayınlanacağı garantisini veremeyiz. Ancak, hizmetimizin bir parçası olarak, yayınlanmasını sağlayacak unsurlar açısından yazınızı değerlendiriyor, yayınlanma ihtimalini en üst düzeye çıkarmada size yardımcı oluyoruz.

QBu hizmetinizde düzenleme sertifikası veriyor musunuz?

ABu hizmetimiz çerçevesinde yazınızı redakte etmediğimizden dolayı herhangi bir sertifika da düzenlemiyoruz. Düzenleme sertifikası sadece çift kontrollü normal düzenleme ve ileri düzenleme hizmetlerimiz için geçerlidir.

QBu hizmet dâhilinde yazımı gönderebileceğim bir dergi öneriyor musunuz?

ABu hizmet kapsamında herhangi bir dergi tavsiye etmiyoruz. Sizin için yazınızın yayınlanma ihtimalinin nispeten yüksek olduğu birkaç dergiyi seçmemizi isterseniz, dergi seçme desteği hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

QHakemlerden aldığım yorumlar birbiriyle çelişiyor. Bunun nedeni nedir? Bu durumda ne yapmalıyım?

ADergilerin hakem değerlendirmesi süreci hayli öznel bir süreçtir. Hakemler yazıları bilgi birikimleri ve uzmanlıkları ışığında değerlendirirler. Bu süreç öznel olduğundan ötürü, dergiler aynı yazıyı en azından iki hakeme değerlendirtirler. Aynı makale konusunda da iki hakemin birbiriyle çelişen fikirler beyan etmesi az rastlanan bir durum değildir.

Aynı durum yazınızı değerlendiren Enago hakemleri için de geçerlidir. Alanlarında uzman olmalarına rağmen, görüşlerinde belli bir derecede öznellik vardır – aynen bir derginin hakemlerinin görüşlerinde olduğu gibi. Bu yüzden de Enago hakemlerinin yorumları da birbiriyle yüzde yüz uyumlu olmayabilir.

Uzmanlarımızdan gelebilecek birbiriyle çelişik yorumlar karşısında yorumları iyice değerlendirip yapacağınız değişikliklerle ilgili kararı bundan sonra vermenizi tavsiye ederiz.

Yazınızın reddedilmeye karşı direncini artırmak için dışarıdan fikir ve eleştirel yorumlar almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Enago’nun verdiği mükemmel hakem değerlendirmesi hizmetini seçtim. Aldığım yorumların sayısı ve kalitesi beni hayret içinde bıraktı. Tüm önerileri uygulamak biraz vakit alsa da buna değdi! Teşekkürler.

Haruka Fujinami - ResearcherUniversity of Toyama

Finansal kaynaklarımı uygun şekilde kullanmak için hakem değerlendirmesi hizmetini kullandığım için memnunum. Yazımın kalitesini artırmaya çalışırken Enago’nun hakeminin eleştirileri çok işime yaradı. Yazım her açıdan derinlemesine değerlendirmeye alınmış ve kapsamlı yorumlar yapılmıştı. Hizmetin hızı ve etkinliği çok etkileyiciydi.

T. Y. - DoctorHyogo College of Medicine

Yazınızın deneyimli bir hakem tarafından değerlendirilmesi yayınlanma ihtimalini büyük ölçüde artırıyor. Daha önceden Enago’nun metin düzenlemesi hizmetlerinden yararlanmıştım, standartları konusunda kefil olabilirim. Enago uzmanının gönderdiği yorumları görünce hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Aldığım yorumların benim alanımdaki bir uzman tarafından verilmiş olduğu çok açıktı.

A. O. - ResearcherThe University of Tokyo

Hakem değerlendirmesi hizmetinden çok memnunum. Hakem yazımla ilgili gayet yerinde yorumlar yaparak çok iyi bir iş çıkardı. Tüm süreç profesyonel ve özenli müşteri hizmetleri tarafından keyifli bir hale getirildi. Değerlendirme raporu gayet ayrıntılıydı ve yazımın tüm kısımlarıyla ilgili bol miktarda eleştiri sağlayarak yazımı iyileştirmeme yardımcı oldu.

Doctor at Aomori Prefectural Central Hospital

Derginin yazımı reddetmemesi ve yazımın hızlı bir şekilde basılması için uzmanların yorumlarını almak istedim. Yazımın kalitesini artıracak teknik yorumlar almak için Enago hakemlerinin uzman görüşüne başvurmaya karar verdim. Hizmetin sonucu hayret vericiydi. Son derece ayrıntılı yorumlar, yazımı güzelleştirecek çok sayıda fikir ve öneri aldım. Hakemin yönergeleri doğrultusunda yazımı gözden geçirdim. Enago’nun hakemleri sayesinde yazım daha ilk denememde kabul edildi!

Professor at Kanazawa University

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...
Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...