Profesyonel İngilizce Akademik Metin Düzenleme ve Çeviri Hizmetleri
1.117 uzmanlık alanı, düzenlenmiş 140.000 makale, 89 ülke

Örnek Belgeler

Aşağıda, Enago'nun size teslim ettiği belgelerden örnekler bulabilirsiniz. Bu belgeleri ayrıca hizmet açıklama sayfalarından da indirebilirsiniz.

Kabul Desteği
Dergi Seçme Desteği Fiyat Teklifi örnek belge
Hakem Değerlendirmesi Fiyat Teklifi örnek belge
Sözcük Sayısını Azaltma Fiyat Teklifi örnek belge
Revize Edilmiş/Reddedilmiş Makale Düzenlemesi Fiyat Teklifi örnek belge

Gönderim Desteği
Yazarlar için Yönergeler Fiyat Teklifi Sample_Figures Sample_Report
Resim ve Şekil Düzenlemesi Fiyat Teklifi önce sonra

Bölgesel İnternet Sayfaları

Çin

Güney Kore

Tayvan

Konu Alanları

Enago, aralarında tıp, mühendislik, güzel sanatlar, beşeri bilimler, işletme ve ekonomi de bulunan 1.117‘den fazla konu alanında makale düzenleme hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi için...
Düzenleme Örneği

Nöroloji, kardiyoloji, mikrobiyoloji, plazma fiziği, ekonomi vb. birçok konudaki düzenleme örneklerimizi görün.

Daha fazla bilgi için...